บทเรียนไฟเกาะสมุยดับ ยุสร้างแหล่งผลิตสำรอง

วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

 

นายวิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า สาเหตุไฟฟ้าดับที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา มาจากการหยุดปรับปรุงโรงไฟฟ้าที่อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง ต่อมาเมื่อดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้ากลับเข้าไป จึงเกิดไฟฟ้าลัดวงจรของสายเคเบิลใต้น้ำและทำให้ไฟฟ้าดับทั่วทั้ง 2 เกาะ ทำให้มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยโดยตรง ซึ่งนักท่องเที่ยวทยอยออกจากพื้นที่ไปแล้วกว่าหมื่นคน จึงต้องหาทางป้องกันในอนาคตเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ ดังนั้นอาจสร้างโรงไฟฟ้าสำรองที่มาจากก๊าซธรรมชาติ มีกำลังการผลิตอย่างน้อยประมาณ 50 เมกะวัตต์ หรืออาจใช้ถ่านหินสะอาดมาเป็นตัวเชื้อเพลิงในการผลิต

อย่างไรก็ตาม การสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ จะต้องมีการทำความเข้าใจ ให้ความรู้แก่คนในพื้นที่ และผู้ที่ต่อต้านอย่างมีเหตุผล โดยจะเริ่มดำเนินการสร้างที่เกาะสมุยเป็นที่แรก จากนั้นอาจไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ คาด 6 ปี จึงจะแล้วเสร็จ

ขณะที่ นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ๊กโก กรุ๊ป ยอมรับว่า ไฟฟ้าดับ อาจเกิดจากสายเคเบิลไฟฟ้าใต้น้ำ เกิดการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า จึงทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้แต่การจ่ายกระแสไฟในพื้นที่อื่นๆ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ด้านนายฟาติฮ์ บิโรล หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency : IEA) กล่าวว่า ความต้องการใช้พลังงานของภูมิภาคอาเซียนเพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตของความต้องการใช้พลังงานของโลกในช่วงระหว่างปี 2553-2578 เพิ่มสูงขึ้น 35% โดยความต้องการใช้พลังงานในแต่ละภูมิภาคจะเพิ่มสูงขึ้นแตกต่างกัน ทั้งนี้สำหรับภูมิภาคเอเชียรวมทั้งจีนและอินเดีย จะมีบทบาทอย่างมากในตลาดพลังงานโลก แต่ปัญหาที่ท้าทายคือจะต้องจัดการให้มีพลังงานใช้อย่างพอเพียงในระดับราคาที่สามารถยอมรับได้