“ทีโอที”ทุ่ม500ล.ล้อมคอก “เนต”ล่ม พบลูกค้านับแสนเดือดร้อน

วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

“ทีโอที”ทุ่ม500ล.ล้อมคอก “เนต”ล่ม

พบลูกค้านับแสนเดือดร้อน

ยังไม่สรุปมาตรการเยียวยา

นายยงยุทธ วัฒนสินธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่15 กุมภาพัธ์2556 ที่ผ่านมา ระบบโครงข่ายอินเตอร์เนต ADSL ของ ทีโอที ประสบเหตุขัดข้อง ในพื้นที่ครอบคลุม 19 จังหวัด มีลูกค้าที่ใช้บริการในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวราว 100,000 ราย ในเบื้องต้นยังไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหาย ตลอดจนมาตราการเยี่ยวยาได้ทั้งลูกค้าทั่วไป

ในเบื้องต้นได้มอบหมายให้นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าไปดูแลแก้ไข และป้องกันปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้น ทั้งระยะสั้น และระยะกลางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นอีก

“ในระยะสั้นทีโอทีจะมีการตั้งตัวระบบกลั่นกรองลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง หากเกิดเหตุขัดข้องขึ้นอีก ส่วนระยะกลางจะมีการปรับเปลี่ยนโครงข่ายบรอดแบรนด์(ADSL)ซึ่งใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท ในการเปลี่ยนจากสายทองแดง มาเป็นสายไฟเบอร์ออฟติก หรือ(FTTx) เพื่อให้ลูกค้าใช้งานอินเตอร์เนตที่มีความเสถียร และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณส่วนหนึ่งจากงบประจำปี56 ของทีโอที โดยทีโอทีจะดึงเงินจำนวนดังกล่าวมา500ล้านบาท เพื่อมาทำอัพเกรดเป็น FTTX ทั้งประเทศ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากบอร์ดทีโอทีแล้ว โดยขั้นตอนต่อไปอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) จากนั้นเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.)ต่อไป

“งบประมาณ 500 ล้านบาท ทีโอที จะนำไปลงทุนทั่วประเทศโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความต้องการความเร็วสูง(FTTX)ในการใช้งานอินเตอร์เนต โดยคาดว่าจะมีลูกค้ากลุ่มดังกล่าวราว 420,000 รายจากลูกค้ารวมทั้งหมดในบริการADSL 1.4 ล้านราย” นายยงยุทธ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เข้ามารับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ คนใหม่ ได้วางแผนยุทศาสตร์องค์กร  ใน18 โครงการไว้แล้ว ในการพลิกฟื้นองค์กร ซึ่งหลักๆจะเป็นการนำเสนอบริการ 4 ประเภทบนโครงข่ายเดียว หรือ ควอท์ เพยล์ โดยรวมบริการเสียง วีดีโอ ดาต้า แอพพลิเคชั่นไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายให้ทีโอทีเป็นหน่วยงานหลักของประเทศด้านโทรคมนาคม

นายยงยุทธ กล่าวเพิ่มเติ่มว่า ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ทีโอที จะเดินหน้าเปิดตัวการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 (3G)เฟส1 อย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งเดินหน้าเปิดทดลองการให้บริการ4G ด้วยเทคโนโลยีLTE บนคลื่นความถี่ 2.1GHz ซึ่งจะทำการขออนุญาตติดตั้งสถานีฐานจำนวน100 แห่งโดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมจากสถานีฐานที่มีอยู่ หรือเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ 4G บนสถานีฐานของ 3G เท่านั้น

ขณะที่ นายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ทีโอที กล่าวเสริมว่า สำหรับบริการ3Gนี้ จะคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือนที่ 299 บาท ที่ความเร็วสูงสุด 6 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งถือเป็นราคาที่ถูกที่สุดในตลาดขณะนี้  เพื่อชิงฐานลูกค้ามาใช้ 3 G ทีโอทีให้มากที่สุด ตั้งเป้าจำนวนผู้ใช้ 1.4 ล้านราย

สำหรับการให้บริการ 3 G ของทีโอที  เบื้องต้นจะเปิดให้บริการก่อน 4,000 สถานี จากโครงการ 3 จีทั่วประเทศ 5,320 สถานี เน้นในจังหวัดใหญ่และพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นเป็นหลัก ซึ่งจะเปิดให้บริการ 3 จีพร้อมทดลองบริการ 4 G (LTE)อีกประมาณ 100 สถานี ก่อนลงทุน 4 Gเต็มรูปแบบในอนาคต

ส่วนความเสียหายจากระบบอินเตอร์เนตล่มนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ แต่ทีโอให้ความสำคัญกับความรู้สึกของลูกค้ามากกว่า จึงต้องดำเนินการด้านโครงข่ายให้เร็วที่สุดเพื่อให้คุณภาพด้านบริการดีขึ้น