"ปีทองของ AAV"

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

บริษัทหลักทรัพย์(บล.)บัวหลวงวิเคราะห์หุ้นบริษัทเอเชีย เอวิเอชั่นหรือAAV ในมุมมองของเราความคาดหวังในการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งในไตรมาส 1/56 กอปรกับแนวโน้มกำไรหลักในระยะยาวที่สดใสของAAV โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วงปี 2555-57 อยู่ที่ 58% เทียบกับSET ที่มีอัตราการเติบโตเพียง 15% จะเป็นปัจจัยหนุนอัพไซด์ต่อราคาหุ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า

เราคาดการณ์ว่ากำไรหลักจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 1/56 ทั้ง YoY และ QoQ โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการขยายตัวของตัวเลขการจราจร, ค่าโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้น และรายได้จากบริการเสริมที่สูงขึ้น ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าโดยปกติแล้วตัวเลขการจราจรของสายการบินไทย แอร์เอเชีย (TAA) จะเติบโต 15% QoQ ในช่วงไตรมาสแรก ระหว่างช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์  อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 84% จาก 82% ในไตรมาส 4/55 นอกจากนี้ยังคาดการณ์แนวโน้มค่าโดยสารเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้น 11% YoY (คงตัว QoQ) มาอยู่ที่ 2,110 บาท และรายได้จากบริการเสริมเพิ่มขึ้น 3% YoY (คงตัว QoQ) เป็น 364 บาทต่อราย

เรามองเห็นแนวโน้มการทำสถิติสูงสุดใหม่ของกลุ่มท่องเที่ยวและ AAV เราคาดการณ์กำไรเติบโตอย่างยอดเยี่ยม โดยมีปัจจัยหนุนมาจากทั้งปริมาณการจราจรและราคาค่าโดยสาร การเพิ่มความถี่เที่ยวบินเพื่อรองรับอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน และการขยายฝูงบิน (จากเครื่องบินจำนวน 24 ลำ ณ สิ้นปี 2555 เป็น 34 ลำ ภายในสิ้นปี 2556) เพื่อรองรับการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารของสายการบินในปี 2556 AAV ตั้งเป้าการเติบโตของจำนวนผู้โดยสารไว้ที่ 20% YoY เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 10 ล้านคน

นอกเหนือจากปริมาณจราจรที่ขยายตัวแล้ว บริษัทแนะว่าค่าโดยสารเฉลี่ยปี 2556 จะเพิ่มสูงขึ้นไม่เกิน 5% YoY และรายได้จากบริการเสริมจะเพิ่มขึ้นประมาณ 8% YoY (มาอยู่ที่ 383 บาทต่อราย) เราให้สมมติฐานในเชิงอนุรักษ์นิยมว่าค่าโดยสารเฉลี่ยจะทรงตัว และรายได้จากบริการเสริมจะเพิ่มสูงขึ้นเพียง 3% (เป็น 363 บาทต่อราย) ดังนั้นการชี้แนะจากผู้บริหารแสดงถึงอัพไซด์ต่อประมาณการกำไรของเรา

ช่วงที่ผ่านมาAAVได้ประกาศแผนการขยายฝูงบินให้เพิ่มขึ้นเป็น53 ลำ ภายในสิ้นปี 2559 ก่อนหน้านี้บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้เพียง 48 ลำจากประมาณการนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ฝูงบินที่ใหญ่ขึ้นถือเป็นสิ่งจำเป็นในการรองรับอุปสงค์ที่ขยายตัวl^'-7ho

ที่มา : บล.บัวหลวง