“ไอซีที” แบ่งเค้ก1,760 ล้านบ. ให้“ทีโอที-กสท” ติดตั้งไวไฟ

วันพุธ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการลงนามในสัญญา”เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi Fi Network) ระหว่างกระทรวงไอซีที กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ว่า การทำสัญญาดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเลต) ที่ได้แจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 ไปแล้วเมื่อปีการศึกษา 2556 โดย ทีโอทีและ กสท จะต้องติดตั้งจุดให้บริการไวไฟ สำหรับโรงเรียนจำนวน 27,231 แห่งทั่วประเทศในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใต้วงเงินงบประมาณ 1,760 ล้านบาท

น.อ.อนุดิษฐ์  กล่าวอีกว่า การจัดซื้อแท็บเลต ปี 2556นี้ทางสพฐ.จะเป็นผู้จัดซื้อทั้งหมดจำนวน 1.6-1.8 ล้านเครื่อง เพื่อแจกเด็กป.1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1

ด้าน นายไชยยันต์  พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า สำหรับปีงบประมาณ2557 กระทรวงไอซีทีได้ยื่นขอคำของบประมาณเพิ่มเพื่อติดตั้ง WI Fi Network พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนที่อยู่นอกสังกัดสพฐ.จำนวน 43,258 แห่ง วงเงินงบประมาณ 4,250 ล้าน โดยในปีงบประมาณปีนี้ จะต้องจัดหาระบบไวไฟรองรับการใช้แท็บเล็ตมากกว่าที่ผ่านมา 3-4 เท่า เนื่องจากมีการแจกจ่ายแท็บเล็ตป.1 และมี ม.1 เพิ่มเข้ามา