LPNจับมือSFทุ่มงบ300ล้าน ผุดคอมมูนิตี้มอลล์ย่านรังสิต

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPNเปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF ผู้ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าในการสร้างศูนย์การค้าชุมชนแบบเปิด (Community Mall) ที่สมบูรณ์และครบวงจร ให้อยู่บนพื้นที่เดียวกัน มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท เพื่อเป็นการร่วมเปิดประสบการณ์การอยู่อาศัยที่สมบูรณ์ให้กับลูกค้าโครงการของบริษัท

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการนำเอาแนวคิดสรรค์สร้างคุณค่าร่วมเชิงธุรกิจ (Creative Share Value) ของทั้ง 2 องค์กร มาดำเนินการพัฒนาชุมชนพักอาศัยขนาดใหญ่บนทำเลย่านรังสิต ในโครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต คลอง 1” เนื่องจากบริษัทยังคงยึดมั่นในการพัฒนาคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ (Product & Service Value) อย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงการรองรับ และตอบสนองต่อพื้นฐานการดำรงชีวิตให้เหมาะกับการใช้ชีวิตของคนเมือง

ทั้งนี้โครงการ “ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต คลอง 1” จะถือเป็นโครงการต้นแบบ โดยโครงการดังกล่าวมีพื้นที่ 100 ไร่ มูลค่าโครงการกว่า 7,000ล้านบาท ประกอบกับทำเลรังสิตคลอง 1มีประชากรหนาแน่น จึงคาดว่าจะเป็นโครงการที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้าชุมชนแบบเปิดกว่า 10,000 ครอบครัว และคาดว่าในเร็วๆ นี้ทั้ง 2 องค์กรจะมีการพัฒนาโครงการร่วมกันในอีกหลายโครงการในอนาคต