การท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนยังบูม ททท.มั่นใจปีใหม่คนแห่ไปปาย1แสนคน

วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นายวิศณุ อรุณบำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์การท่องเที่ยว ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ว่า ในช่วงดังกล่าวถือเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว (ไฮซีซั่น) ของทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมากกว่าช่วงปกติหลายเท่าตัว ซึ่งจะเห็นได้จากในปี 2555 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากถึง 4 แสนคน สร้างเงินสะพัดประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท โดยในปี 2556 นี้ ททท.คาดว่าทั้งจำนวนและรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10%

ในขณะเดียวกัน ททท.ยังได้เตรียมแผนการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรม และนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวใหม่อิงธรรมชาติ เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อขยายวันพักของนักท่องเที่ยวให้นานขึ้น จากเดิมเฉลี่ยวันพักอยู่ที่ 3 วัน 2 คืน ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย และเฉลี่ยวันพักอยู่ที่ 2 วัน 1 คืน ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พร้อมกันนี้ ททท.ยังเล็งเห็นสัญญาณการเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยว หลังแผนการตลาดที่ ททท.วางไว้ โดยอาจส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 8 แสนคน สร้างเงินสะพัดประมาณ 4,000 ล้านบาท

“สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบันยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 70% และชาวต่างชาติ 30% โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมักจะมาจากกลุ่มสแกนดิเนเวีย แคนาดา อิตาลี และสเปน ทั้งนี้ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ททท.คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากถึง 1 แสนคนอย่างแน่นอน” นายวิศณุ กล่าว

นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะยาว โดยเตรียมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยว เพิ่มจำนวนวันพัก และผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมองเห็นโอกาสและศักยภาพของการเติบโตในภาคการท่องเที่ยว หลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมเปิดด่านห้วยต้นนุ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นด่านเชื่อมโยงระหว่างประเทศพม่าและประเทศไทย ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการค้าเสรี และผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง นำมาสู่จำนวนและรายได้ภาคการท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้น

สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากเป็นพิเศษใน
ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นั้น ในเบื้องต้นทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังพูดคุยกับสายการบินที่บินตรงมายังสนามบินแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มเที่ยวบินรองรับต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีมากขึ้น และถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย

 


-->