โลกธุรกิจ : การเงิน-การคลัง

  • ราคาน้ำมันร่วงฉุดเงินเฟ้อติดลบ0.47%

    ราคาน้ำมันร่วงฉุดเงินเฟ้อติดลบ0.47% พาณิชย์ยืนกรานยังไม่ถึงขั้นเงินฝืด ราคาน้ำมันร่วง ค่าไฟถูก มาตรการดูแลค่าครองชีพของภาครัฐ กดเงิ... 2 มี.ค. 2558