โลกธุรกิจ : การเงิน-การคลัง

  • ‘บิ๊กตู่’กล่อมญี่ปุ่นเข้าลงทุน

    ไทยพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศลุ่มน้ำโขง ‘บิ๊กตู่’กล่อมญี่ปุ่นเข้าลงทุน นายกรัฐมนตรี ขึ้นเวทีประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่... 4 ก.ค. 2558