“มิ้น ชลิดา”-“บอม ธนิน” ร่วมเทิดพระเกียรติ

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556, 06.00 น.

“มิ้น ชลิดา”- “บอม ธนิน” ร่วมเทิดพระเกียรติ

“ครบรอบ 100 ปี เพลงสรรเสริญพระบารมี"

ในโอกาส “ครบรอบ 100 ปี เพลงสรรเสริญพระบารมี" พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ     พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ใช้ขับร้องถึงปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด “ราชัน คู่แผ่นดิน” โดยจะจัดฉายภายในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป  ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา1 ปี โดยงานนี้มี 2 นักแสดง “มิ้น- ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง และ”บอม” ธนิน มนูญศิลป์  ให้เกียรติร่วมงาน

 ซึ่งการผลิตภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเพลงสรรเสริญพระบารมี ชุด “ราชัน คู่แผ่นดิน” ครั้งนี้ เพื่อรวมพลังคนไทยแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนเนื้อหาของเพลงสรรเสริญพระบารมีชุดนี้จะทำให้ประชาชนได้ชื่นชม ภาพพระจริยวัตรตั้งแต่ทรงพระเยาว์, ภาพการเสด็จขึ้นครองราชย์ 9 มิถุนายน 2493, ภาพพระราชพิธีราชา   ภิเษกสมรส 28 เมษายน 2493, ภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 5 พฤษภาคม 2493, ภาพทรง   พระผนวช 5 พฤศจิกายน 2499 (ทรงผนวช 22 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน), ภาพงานฉลอง  สิริราชย์สมบัติครบ 60 ปี  มิถุนายน 2549 จนถึงภาพพระราชพิธีเฉลิมพระชนม์พรรษา  85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 ฯลฯ