สสวท.บ่มเพาะต้นกล้า นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ สร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาประเทศ

วันอาทิตย์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงาน “การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 8” เพื่อบ่มเพาะให้เยาวชนสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ นำประเทศก้าวไปสู่ประเทศแห่งการพัฒนา ภายใต้แนวคิด “วิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์” ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมฟังบรรยายจากวิทยากรที่จะปลูกฝังทางความคิด ให้กลายเป็นจริงได้ด้วยวิทยาศาสตร์ โดยนิทรรศการภายในงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Science Gallery จัดแสดง ผลงานวิจัยของนักเรียน นิสิต นักศึกษ, Art  Science Museum วิทยาศาสตร์กับศิลปะ วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติ อาทิ สัดส่วนของทองคำ ฟิโบนักชี โมบิอุส สามเหลี่ยมพิทากอรัส โอริกามิ พับแผนที่ สร้างเทสล่า คอยล์ ภาพวาดวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เสียงของดวงดาว และโซนScience Street  การจัดแสดงผลงานของหน่วยงานร่วมจัด และเวทีกลาง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเยาวชน คณาจารย์ และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง รวมถึงมีตัวแทนจากต่างประเทศเข้าร่วมส่งโครงงานวิทยาศาสตร์และนำเสนอผลงาน ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และเวียดนาม โดย  Misaki Nagano จากโรงเรียน Chiba PerfecturalChosei High School ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ รวมถึงได้ส่งผลงานมาร่วมบรรยายด้วย ซึ่งนอกจากการที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แล้ว ยังได้รู้จักเพื่อนใหม่อีกด้วย” และ  Lee Hoang Van จากโรงเรียน Dao DuyTu High School, Hanoi จากประเทศเวียดนาม เปิดเผยว่านอกจากความรู้ที่ได้รับจากการได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆที่เรียนวิทยาศาสตร์เหมือนกันแล้ว สิ่งที่ได้รับในวันนี้คือความมั่นใจ การเข้าสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากๆเช่นกัน ตอนนี้มีเพื่อนเป็นคนไทยเพิ่มขึ้นและสามารถพูดไทยได้นิดหน่อยแล้ว และก่อนจากกัน Van ยังกล่าวลาด้วยคำว่า “สวัสดีค่ะ” พร้อมรอยยิ้มพิมพ์ใจ ให้เราคิดถึงเธอเพื่อที่จะได้มีโอกาสพบกันใหม่อีกครั้งในการจัดงานครั้งที่ 9 ในปีหน้า