มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ มอบเงินช่วยเหลือทหารเสียชีวิต

วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการได้มอบเสื้อกันหนาวและผ้าห่มให้แก่หน่วยงานต่างๆ จำนวน 12 หน่วย ที่ขอรับการสนับสนุนให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ออกลาดตระเวน เพื่อป้องกันชายแดน และสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทางภาคเหนือ คือ ชายแดนไทย-พม่า และชายแดนไทย-ลาว ในพื้นที่ อ.ไชยปราการอ.ฝาง อ.แม่อาย อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย  และ จ.น่าน

นอกจากนี้คณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกฯ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวทหารเสียชีวิตจากการกระทำของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 33 ราย เป็นเงินจำนวน 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี พล.อ.ณัทกร เกิดสุขผล ที่ปรึกษากองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในกองทัพภาค 4 ส่วนหน้า จ.ปัตตานี เป็นผู้รับมอบ

 


-->