อลังการงานกล้วยไม้ไทยใต้ร่มพระบารมี 2556

วันพุธ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

จิราวรรณ  แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการจัดงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในปี 2556 กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “มหกรรมกล้วยไม้ไทย ใต้ร่มพระบารมี 2556” อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเนรมิตอุโมงค์กล้วยไม้พาเพลินความยาวกว่า 300 เมตร ที่งดงามตระการตา ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี

จิราวรรณ แย้มประยูร รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ทางกรมวิชาการเกษตร จึงได้ร่วมกับ สมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงาน “มหกรรมกล้วยไม้ไทย ใต้ร่มพระบารมี 2556” เมื่อวันที่ 27-31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในปี 2556 ทั้งนี้ ได้จัดให้มีนิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรและนิทรรศการกล้วยไม้นามพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่าง
ยิ่งใหญ่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและนำรายได้สู่เกษตรกรผู้ผลิต และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตกล้วยไม้ของไทย

ดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การจัดงาน “มหกรรมกล้วยไม้ไทย ใต้ร่มพระบารมี 2556” ในครั้งนี้ จะเป็นการแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพในด้านการผลิตกล้วยไม้ของไทย และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับกล้วยไม้ไทย ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน พร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) การพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ และเทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้เขตร้อน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในด้านการส่งออกกล้วยไม้ทั้งในรูปไม้ขวด ไม้ต้น และไม้ตัดดอก เพื่อเตรียมตัวรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานกล้วยไม้แห่งเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ในปี 2559 อีกด้วย 

“สำหรับไฮไลท์การจัดงาน อยู่ที่การจัดนิทรรศการกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อประมวลภาพพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร และกล้วยไม้นามพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตระการตาไปกับผีเสื้อมีชีวิตภายในโดมนิทรรศการ ชื่นชมประติมากรรมดอกกล้วยไม้รูปกระต่ายและนกยูง ตื่นตากับอุโมงค์กล้วยไม้พาเพลินหลากสีสัน ที่มีความยาวกว่า 300 เมตร เพื่อเป็นทางเดินให้ผู้เข้าชมได้เพลิดเพลินไปกับไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้สกุลต่างๆ ที่บรรจงตกแต่งอย่างงดงามตลอดทางอีกด้วย 

 

ผู้หญิง-สังคมที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัด ‘นิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗0 ปี พุทธศักราช ๒๕๕๙’

24 พ.ค. 2559

-->