เสด็จฯ ทอดพระเนตร ละครใน "อุณรุท" ฉลองครบรอบ 101 ปี ละครวังสวนกุหลาบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรละครในเรื่อง “อุณรุท” ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2555 พร้อมกันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรละครในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยทางศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จับมือ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองครบรอบ 101 ปี ละครวังสวนกุหลาบขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตคุณและเผยแพร่คุณูปการผู้วางรากฐานรูปแบบการแสดงประเภทต่างๆ ที่ทรงอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวงการนาฎศิลป์ไทย  รวมทั้งจัดเวทีเสวนาวิชาการ นิทรรศการรำลึกพระครูอาจารย์แห่งตำนานนาฎศิลป์ไทยในอดีต อีกทั้งให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้รับรู้ถึงความเป็นมาของการแสดงนาฏศิลป์ไทย ที่ไม่เพียงโดดเด่นด้วยความอ่อนช้อยงดงามของศิลปะการร่ายรำแล้วยังสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองทางศิปวัฒนธรรมของประเทศไทยอีกด้วย และงานนี้ยังเป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ธนาคารกรุงเทพถือปฎิบัติมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 30 ปี

ภายในงานเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ 101 ปี ละครวังสวนกุหลาบ จากนั้น ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึก พร้อมด้วย ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ต่อด้วย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ อ่านบทร้อยกรองถวาย ก่อนจะทอดพระเนตรการขับร้องและบรรเลงเพลง “โคมเวียน” โดยคณะวงดนตรีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และการแสดงมหรสพสมโภชละครในเรื่อง “อุณรุท” ตอน พระอุณรุทประพาสไพร-ครองรัก ภายใต้การควบคุการแสดงของ อ.ประเมษฐ์ บุญยะชัย ผู้เชี่ยวชาญนาฎศิลป์ไทย ซึ่งการจัดแสดงละครใน ในครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าไปจัดงานภายในบริเวณวังสวนกุหลาบ โดยจัดเวทีกลางแจ้งตรงกลางสนามหญ้าที่อยู่ระหว่างพระตำหนักกับท้องพระโรง ทั้งนี้ผู้ร่วมงานได้ชมนาฏศิลป์ไทยในสถานที่ที่มีการฝึกหัดนางละครในสมัยรัชกาลที่ 6 และเป็นสถานที่เดียวกับที่พระราชวงศ์ในสมัยนั้นทอดพระเนตร ด้านละครใน เรื่อง “อุณรุท” มีเค้าโครงเรื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเชื่อว่ามาจากอินเดียและนำมาเป็นวรรณกรรมไทย ในสมัยรัชกาลที่ 1 ซึ่งละครในเรื่องนี้มีกระบวนท่าร่ายรำที่งดงาม มีชั้นเชิง และมีอรรถรสในการรับชมโดยกระบวนท่ารำสืบทอดมาจากวังสวนกุหลาบ ซึ่งวังสวนกุหลาบก็สืบทอดมาจากละครหลวงในรัชกาลที่ 4 และละครหลวงในรัชกาลที่ 4 ก็สืบทอดมาจากละครหลวงในรัชกาลที่ 2

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี