เปิดชมฟรีพิพิธภัณฑธรณีวิทยา โชว์เทคนิคย้อนสู่ยุคไดโนเสาร์

วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี(ทธ.)เปิดเผยว่าตามที่ ทธ.ได้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาแล้วนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ทธ.จึงได้เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปีนี้

            สำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อเป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา ตั้งอยู่บริเวณคลอง 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 245 ไร่  มีอาคารพื้นที่ใช้ประมาณ 14,0000 ตารางเมตร เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ที่ผ่านมา ใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 419.5 ล้านบาท

            ส่วนการการแสดงแบ่งออกเป็นพื้นที่ส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในบริเวณชั้น 2 ประกอบด้วยนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และประวัติกรมทรัพยากรธรณี ตั้งแต่ระบบสุริยจักรวาล การกำเนิดโลกส่วนประกอบ โครงสร้างโลก  ด้วยเทคโนโลยี เทคนิคสมัยใหม่ บริเวณชั้น 3 จัดแสดงด้านทรัพยากรแร่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแร่  การกำเนิดแหล่งแร่ การทำเหมืองแร่ ด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและพิบัติภัย แผ่นดินไหว  ดินยุบ ดินถล่ม สึนามิ ด้านเชื้อเพลงธรรมชาติ