ระยองเชิญทุกภาคส่วนร่วม เจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนร.

วันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

 

นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระยอง เขต 1 ร่วมแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 62 ซึ่ง จ.ระยอง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ.ระยอง จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 10–12 ธ.ค. 2555 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง 

โดยภายในงานนี้จะมีการจัดกิจกรรมหลัก 5 รายการคือ การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน การประกวด OBEC AWARDS การแสดงศักยภาพของนักเรียน การศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดระยอง 7 แห่ง และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ โดยมีจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางและตะวันออกเข้าร่วมกิจกรรมรวม 26 จังหวัด จำนวนเขตพื้นที่การประถมศึกษา จำนวน 48 เขต เขตพื้นที่มัธยมศึกษา จำนวน 12 เขต การศึกษาพิเศษ จำนวน 26 จังหวัด กิจกรรมที่จัดทั้งหมด 368 รายการ 

โดยจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าวันละ100,000 คน คาดว่าจะมีเงินสะพัดวันละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท นับเป็นมหกรรมทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในระดับภาคที่ จ.ระยอง เคยจัดมาจึงได้มีการเตรียมความพร้อมและให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อให้งานสมบูรณ์แบบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่สุด นอกจากการจัดเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งสถานที่พัก สนามจัดการแข่งขัน การอำนวยความสะดวกในด้านของการจราจร และการรักษาความปลอดภัยแล้ว ประชาชนชาวระยองทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพและเจ้าบ้านที่ดีร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยือนด้วย