เกณฑ์เด็กอาชีวะ ช่วยเก็บกระทง รักษา"เจ้าพระยา"

วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555, 20.59 น.

วันที่ 29 พฤศจิกายน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ได้เสร็จสิ้นพิธีลอยกระทงอันเป็นประเพณีอันดีงามของชาวไทย ในการแสดงถึงความเคารพธรรมชาติ หรือสายน้ำที่สร้างคุณประโยชน์มหาศาลให้แผ่นดิน  ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วจะมีกระทงลอยอยู่ตามแม่น้ำลำคลอง เป็นจำนวนมาก  ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทัศนียภาพของแม่น้ำลำคลอง  นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  รมช.ศึกษาธิการ  จึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาอาชีวะ จะได้ทำประโยชน์ให้สังคม ด้วยการออกเก็บกระทงที่ยังหลงเหลือเป็นขยะอยู่ตามลำน้ำต่างๆ โดยมอบให้ นายพันธุ์ศักดิ์  โรจนากาศ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำครู นักเรียน นักศึกษา 45 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา พร้อมเรือ 6 ลำ เสื้อชูชีพ อุปกรณ์เก็บกระทง ออกเก็บกระทงตามแม่น้ำลำคลอง  โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยา  ตั้งแต่เวลา  06.00 น.  ซึ่งได้เริ่มต้นเก็บที่บริเวณโรงแรมเอเชียทิค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ถ.เจริญกรุง ไปจนถึงบริเวณท่าน้ำโรงพยาบาลศิริราช  และนักศึกษาที่ร่วมเก็บกระทงได้ให้ความเห็นว่า “คนไทยใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำมาแต่โบราณกาล และยังคงใช้ต่อไปอีกนานเท่านาน จึงเป็นหน้าที่และสำนึกของคนไทยที่จะต้องช่วยกันบำรุงรักษาแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ไปจนชั่วลูกชั่วหลาน และภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่ได้ช่วยคืนสภาพธรรมชาติและความใสสะอาดให้กับแม่น้ำเจ้าพระยา”