“แคนนอน”มอบกังหันไฮบริด ช่วยลดพลังงานโครงการหลวง

วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง รับมอบกังหันลมระบบไฮบริด (พลังงานลมและแสงอาทิตย์) ในโครงการ พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว จาก นายวาตารุ นิชิโอกะ ประธานบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแห้ง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ซึ่งจะสามารถทำให้ประหยัดค่าไฟให้กับโครงการหลวง ได้ 28,000 บาท ต่อปี โดยตั้งแต่ปี 2551 - 2555 บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินงานโครงการ พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไปแล้วทั้งสิ้น 29 ตัว จึงต่อยอดโครงการ โดยนำกังหันลมระบบไฮบริดติดตั้งให้กับโครงการหลวงสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์รวม ประมาณ 37 ตันต่อปี

                ด้าน นายวาตารุ กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทยในเรื่องพลังงาน จึงได้ดำเนินการพัฒนากังหันลมระบบไฮบริด (พลังงานลมและแสงอาทิตย์) ในโครงการ พลังงานสีขาว เพื่อโลกสีเขียว ขึ้นเป็นครั้งแรก และนำไปติดตั้งที่หน่วยวิจัยขุนห้วยแล้ง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นกังหันลมระบบไฮบริด (พลังงานลมและแสงอาทิตย์) ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 1 กิโลวัตต์ จำนวน 3 ตัว และแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 2 กิโลวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับนำไปใช้ในโครงการหลวง ซึ่งมีแปลงวิจัยพืชผล ไม้ดอก ไม้ประดับเขตหนาว และอาคารสำนักงาน โดยการขยายการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เป็นการต่อยอดการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและประเทศไทย