“วิทยา” นำทีมเตรียมจัดยิ่งใหญ่ “เมาลิดกลางแห่งประเทศไทย”

วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย นำโดยนายประดิษฐ์ นิมา ประธานจัดงานฯ นายวิทยา บุรณศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ รองประธานและเลขานุการคณะกรรมการจัดงานฯ และนายเสรี ปาทาน รองประธานจัดงานฯ ได้จัดแถลงข่าว "การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1434" (ฮ.ศ. หมายถึง ฮิจเราะห์ศักราช คือการนับศักราชตามศาสนาอิสลาม) ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม หมู่ 5  ต.ปากกราน  อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  

นายประดิษฐ์ กล่าวว่า งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23-26 มี.ค. 2556  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯ แทนพระองค์ทรงเป็นประธานในพิธีเปิด งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย  ฮ.ศ. 1434  

โดยงานเมาลิดกลางฯ ปีนี้ คณะกรรมการจัดงานกำหนดคำขวัญว่า "ร้อยใจรำลึก สำนึกคำสอนศาสดา พัฒนาสู่ประชาคมโลก" เพื่อดำรงเป้าหมายในการจัดงานเหมือนทุกปีที่ผ่านมาคือ นำคำสอนของท่านศาสดา นบีมูฮัมมัด ซล. มาเป็นทางนำดำเนินชีวิต

สำหรับกิจกรรมสำคัญในงานมีหลากหลาย อาทิ การตัมมัตพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน พิธีอ่านบทสุดีพระเกียรติคุณพระบรมศาสดามุฮัมหมัด( ซล.) การสาธิตการอ่านอัลกุรอานโดยผู้แทนจากกลุ่มอาเซียน การทดสอบท่องจำอัลกุรอาน กิจกรรมทดสอบกอรีเยาวชน การแข่งขันกีฬา การแสดงอนาชีด การบรรยายพิเศษ การสัมมนาโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา และได้รับเกียรติจาก นางสาว  ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปิดในวันสุดท้าย

นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ยังกำหนดให้งานปีนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการประสานใจคนไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งชาวไทยมุสลิม และชาวไทยพุทธศาสนิกชน ภายในงานจะจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ความรู้ และความเป็นเอกภาพของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก ในส่วนของภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการนำสินค้าฮาลาล และผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับแนวคิดของงานมาจำหน่ายในราคาเป็นธรรม จึงขอเชิญชวนพี่น้องมุสลิมและพี่น้องร่วมชาติทุกศาสนิก เข้าร่วมงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ. 1434 ในวันที่ 23 - 26 มีนาคม  2556 ที่ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ถ.คลอง 9 หนองจอก กรุงเทพมหานคร