‘เอสซีจี’ลงนามร่วม‘มข.’ มุ่งพัฒนาทุกด้านสู่อินเตอร์

วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยถึงการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับบริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด(มหาชน) ว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมกันบริหารจัดการองค์ความรู้ในด้านการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ การผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องตลอดจนกิจกรรมที่เชื่อมโยง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการศึกษาและอุตสาหกรรมระดับประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองได้ร่วมกับเอสซีจี ทำการวิจัยมาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นแล้ว รวมถึงผลิตบัณฑิตเข้าไปเป็นบุคลากรของเอสซีจีด้วย

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีเปเปอร์ กล่าวว่า เอสซีจีต้องการที่จะพัฒนาทุกด้านๆ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และและมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำของโลก โดยการเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาค และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานเด่นหลายด้าน สามารถสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัยให้กับบริษัท เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรและสินค้าของบริษัท ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของความเป็นอยู่ของผู้คน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน