โคราชจัดนัดพบแรงงานแก้ขาดลูกจ้าง

วันพุธ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้ จ.นครราชสีมา เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก เห็นได้จากข้อมูลที่สถานประกอบการติดต่อรับสมัครคนงานจากจัดหางานจังหวัด และบางบริษัทติดป้ายประกาศรับสมัครงานไว้ริมถนน อีกทั้งจากการออกสำรวจโรงงานในพื้นที่ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพบว่ายังขาดพนักงานอีกเป็นจำนวนมาก โดยทางบริษัทเหล่านี้ยินดีจ่ายค่าจ้าง 300 บาท หรือมากกว่านั้น และยังพบข้อมูลหลายบริษัทต้องการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา เข้าไปให้บริการฝึกทักษะฝีมือเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้กับผู้ใช้แรงงานถึงในสถานประกอบการเพื่อรองรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท เพื่อไม่ให้ปัญหาการทำงานในสายการผลิตกระทบกระเทือน

สำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน จัดหางานจังหวัดนครราชสีมากำลังดำเนินการจัดวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2 ส่งเสริมคนหางานให้มีงานทำและให้นายจ้างสถานประกอบการได้มีโอกาสคัดเลือกคนหางานตามตำแหน่งที่ต้องการในวันที่ 11 มกราคมนี้ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี