กาฬสินธุ์แล้งหนัก ผอ.โรงเรียน สั่ง "ขุดบ่อหาน้ำ" แก้ปัญหาฝ่าวิกฤติ

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556, 15.05 น.

จังหวัดกาฬสินธุ์ยังคงประสบปัญหาความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดพบว่าโรงเรียนหลายแห่งเริ่มขาดน้ำดื่มแล้ว

สถานการณ์ความแห้งแล้งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทั่วทั้ง 18 อำเภอ ยังคงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งกำลังขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค และน้ำในการเกษตร โดยเฉพาะน้ำดื่มในโรงเรียน ขณะนี้ พบว่าโรงเรียนหลายแห่งเริ่มขาดแคลนน้ำดื่มแล้ว

นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม กล่าวว่า ในช่วงภาคเรียนที่สองของโรงเรียนขณะนี้ พบว่า แท็งก์น้ำที่ใช้กักเก็บน้ำฝนเพื่อเป็นน้ำดื่มให้กับนักเรียนได้หมดลงแล้ว ทางโรงเรียนจึงได้แก้ปัญหาโดยการขุดเจาะน้ำใต้ดินขึ้นมากรองเป็นน้ำดื่มให้กับนักเรียน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับเด็กนักเรียน ทำให้มีแม่ค้าได้นำน้ำดื่มขวดมาจำหน่ายในโรงเรียน ซึ่งนักเรียนส่วนหนึ่งก็เลือกดื่มน้ำขวดมากกว่าน้ำน้ำใต้ดิน โดยทางโรงเรียนได้วอนหน่วยงานทางภาครัฐได้นำน้ำดื่มมาช่วยเหลือด้วย เพราะนักเรียนกำลังขาดน้ำดื่มเป็นอย่างมาก