ธนาคารชุมชนสร้างถ่อน้อย ต้นแบบความสำเร็จ สู่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

จากการสำรวจสอบถามความเป็นอยู่ของชาวตำบลสร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ จำนวน 13 หมู่บ้านประชากรกว่า 8,000 คน จำนวนครัวเรือนมี 1,500 ครัวเรือนของคณะทำงานแผนแม่บท ต.สร้างถ่อน้อย ภาพรวม ค่าใช้จ่ายแต่ละครัวเรือน ปรากฏว่า มีรายได้ 22 ล้านบาท/ปีรายจ่าย 39 ล้านบาท/ปี และหนี้สิน จำนวน 59 ล้านบาท/ปีและมีเงินหมุนเวียนในชุมชน จำนวน 4 ล้านบาท ควรจะหาวิธีนำเงินดังกล่าวมาใช้จ่าย จึงจุดประกายในการจัดตั้งธนาคารชุมชน ต.สร้างถ่อน้อย ขึ้น เพื่อบริหารจัดงานเงินภายในชุมชน ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด

นายวัลลภ คุณศักดิ์ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 หมู่ที่ 6 บ้านหนองไหล ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ประธานธนาคารชุมชน ต.สร้างถ่อน้อย กล่าวว่า จัดตั้งธนาคารชุมชน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 มีสมาชิก 2,000 คนด้วยการลงหุ้น หุ้นละ 100 บาท ใน 1 คนจะถือหุ้นได้ไม่เกิน 2,000 หุ้น เป็นเงิน 200,000 บาท ปัจจุบันมีเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 43 ล้านบาท และนำเงินดังกล่าวไปลงทุน บริการชาวบ้าน อาทิ ฝากถอน กู้ยืม จัดตั้งร้านสหกรณ์ จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด สินค้าทางการเกษตร อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ ส่วนที่มีรายได้เข้าธนาคารเป็นกอบเป็นกำก็คือ การจำหน่ายปุ๋ยเคมี–อินทรีย์ ซึ่งจัดจำหน่ายบริการแก่ชาวตำบลสร้างถ่อน้อยเป็นหลัก รวมถึงกลุ่มแม่บ้านต่างๆและสิ้นปีก็จะมีเงินปันผลให้แก่สมาชิกเหมือนกับสหกรณ์ทั่วไป

นายอาคม ภาคสุโท อายุ 53 ปี ผจก.ธนาคารชุมชนตำบลสร้างถ่อน้อย กล่าวว่า การบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์
ทุกประการ โดยมี ธ.ก.ส.อำนาจเจริญคอยแนะนำและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.อำนาจเจริญคอยเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งธนาคารชุมชนสร้างถ่อน้อยตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่ ประกอบด้วยอาคาร 2 อาคาร อาคารแรกทำเป็นสำนักงานธนาคารชุมชนต.สร้างถ่อน้อย ส่วนอาคารที่ 2 ได้แบ่งเป็น 2 ห้อง ห้องแรกกำลังตบแต่งเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าประจำตำบลและอีกห้องก็จะเป็นที่ทำการของฌาปนกิจสงเคราะห์

นอกจากนี้ ได้มีการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเลี้ยงโค –กระบือ,จักรสาน,ผลิตเกลือสินเธาว์,ผลิตน้ำปลา,เลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น โดยจะนำสินค้าจากกลุ่มต่างๆ ไปวางจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าประจำตำบล ซึ่งกำลังตบแต่งอยู่ส่วนกลุ่มๆ อื่น ต้องการให้ธนาคารชุมชนสร้างถ่อน้อยสนับสนุนด้านเงินงบประมาณ ก็ทำโครงการเข้ามา ทางธนาคารก็จะนำเรื่องเข้าที่ประชุม และพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม

สำหรับปัญหาและอุปสรรค นายอาคม ภาคสุโท ผจก.ธนาคารชุมชนตำบลสร้างถ่อน้อย กล่าวว่า การทำนิติกรรมสัญญา
ต่างๆ กฎหมายยังไม่ชัดเจน ที่ผ่านมาทาง อบต.สร้างถ่อน้อยเก็บภาษีป้ายและโรงเรือนแพงเกินจริง ก็ถามว่า ใช้กฎหมายอะไรมาเก็บภาษี จนท.อบต.สร้างถ่อน้อย ตอบไม่ได้ จึงไม่ได้จ่ายเงินภาษี ยังคาราคาซังกันอยู่ ก็เคยสอบถามไปทาง จ.อำนาจเจริญแล้ว ก็ไม่ได้คำตอบใดๆ ส่วนที่เป็นห่วงว่า มีเงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก (43 ล้านบาท) จะมีการทุจริตไหม ตั้งแต่ทำมากว่า 7 ปี ไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากได้แจ้งให้สมาชิกทราบทุกครั้งในการใช้จ่ายทุกอย่าง เราทำงานกันอย่างโปร่งใสยุติธรรมมาก เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการบริหารจัดการธนาคารชุมชน จนถูกคัดเลือกได้รับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประกาศเกียรติคุณแก่วิสาหกิจชุมชนธนาคารชุมชน จากกรมส่งเสริมการเกษตร คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งมี 6 จังหวัดที่ได้รับรางวัล สร้างความภาคภูมิใจแก่ชาวตำบลสร้างถ่อน้อย และสร้างชื่อเสียงแก่ จ.อำนาจเจริญเป็นอย่างมาก

นายอ่อน ดีศรี อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9 บ้านนาคู ต.สร้างถ่อน้อย ต.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ บอกว่า ตนเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย 4 สมัย เพราะประชาชนให้ความไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน เป็นหูเป็นตาแทนประชาชน เมื่ออยู่ในสภา อบต.หากฝ่ายบริหารทำอะไรไม่ถูกต้อง จะต้องยกมือคัดค้านมาตลอด เมื่อมีการจัดตั้งธนาคารชุมชน ตำบลสร้างถ่อน้อยขึ้น ก็เลยถูกเลือกจากคณะกรรมการดำรงตำแหน่งรองประธานธนาคารชุมชน จึงการันตีได้ว่า การบริหารงานของธนาคารชุมชนสร้างถ่อน้อย บริสุทธิ์ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะตนเป็น 1 ในทีมบริหาร ทำให้ประชาชนไว้วางใจในการทำงานมาก ส่งผลให้กิจการธนาคาร มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

สำหรับผู้ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการเข้าไปศึกษาดูงาน ธนาคารชุมชนตำบลสร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ให้ติดต่อไปที่นายอาคม ภาคสุโท ผจก.ธนาคารชุมชน โทร.08-5682-3352 ได้ทุกวัน...

สนธยา ทิพย์อุตร