‘จำปาหล่อ’ตั้งสถาบันการเงิน สร้างความเข้มแข็งชาวชุมชน

วันพุธ ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นายมานพ นิรันดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง กล่าวว่าเพื่อสร้างความสามัคคีและประชาชนข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ทาง อบต.จำปาหล่อ จึงได้ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการในตำบล จัดตั้ง “สถาบันจัดการเงินชุมชน” ที่อาคารศูนย์สาธิตการตลาดของ อบต.จำปาหล่อ เพื่อรับฝากเงิน ถอนเงิน และให้กู้เงิน แก่สมาชิก โดยมีกำนันจำปาหล่อ เป็นประธาน และนายก อบต. จำปาหล่อ เป็นรองประทาน และมี กรรมการบริหาร จำนวน 15 คน

โดยที่ประชุม อบต. และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้สร้างข้อบังคับบริหารจัดการเงินของสถาบัน สำหรับสมาชิกจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. สมาชิก อบต. ข้าราชการพนักงานและประชาชนที่อยู่ในตำบล ซึ่งขณะนี้มีสมาชิกมากกว่า 200 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพราะชาวบ้านต่างเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เท่าเทียม โดยขณะนี้มีเงินหมุนเวียนมากกว่า 800,000 บาท เนื่องจากสถาบัน เป็นของชุมชนเอง ทำให้มีความสามัคคี ซื่อสัตย์ รักษาวินัย สะดวก เป็นกันเอง จึงดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่น