สพม.19 รับโอนย้ายข้าราชการ ทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.ส่งเรื่องภายในเดือนเมษายน

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลย-หนองบัวลำภู มีมติให้รับย้ายข้าราชการตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 3 ตำแหน่ง ประกอบด้วยตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอย้ายพร้อมสำเนา ก.พ.7 และเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา จำนวน 1 ชุด ส่งไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เลขที่ 99/1 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 ตั้งแต่วันที่ 1-22 เมษายน 2556 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sesao19.go.th หรือสอบถามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 0 4281 1464 ต่อ 26