สงขลาชวนปชช.รักษ์วัฒนธรรม แหลงใต้-ไหว้สวย-แต่งตัวด้วยผ้าเกาะยอ

วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการแถลงข่าวเชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าทอเกาะยอ  โครงการ “แหลงใต้ ไหว้สวย แต่งตัวด้วยผ้าเกาะยอ” โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

นายกฤษฎา เปิดเผยว่า จ.สงขลา ได้ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมมารยาทไทย (การไหว้) การใช้ภาษาไทย ภาษาถิ่น และ
แต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าทอพื้นเมือง “แหลงใต้ ไหว้สวย แต่งตัวด้วยผ้าทอเกาะยอ” เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัด ได้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบกับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้นโยบายรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย โดยเน้นใน 3 แนวทาง ประกอบด้วย การประหยัดพลังงานโดยใช้ผ้าไทย
ที่สวมใส่สบาย, การรณรงค์ให้ใช้ผ้าไทยที่มีอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั้งผ้าย้อมสีธรรมชาติ/วัสดุธรรมชาติ และการกระจายรายได้
สู่ชุมชน

ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ผ้าทอเกาะยอลายลูกแก้วของ จ.สงขลา ได้รับคัดเลือกให้เป็นผ้าไทยที่ใช้สำหรับออกแบบและตัดเย็บให้คณะรัฐมนตรีได้สวมใส่ ตามมาตรการลดการใช้พลังงาน ทั้งนี้ผ้าทอเกาะยอเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อของ ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ที่มีความประณีตและสีสันที่สวยงาม โดยมีการทอยกดอกที่มีลวดลายอ่อนนุ่ม เป็นหัตถกรรมพื้นบ้านที่ชาวบ้าน ต.เกาะยอ ยึดเป็นอาชีพสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนและเป็นอาชีพหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างงดงาม ดังนั้น จ.สงขลา จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแต่งกายด้วยผ้าเกาะยอ เพื่อเป็นการขานรับนโยบายรัฐบาลและเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป