สสจ.สุพรรณบุรี แนะขึ้นทะเบียน ประกอบโรคศิลปะ

วันพุธ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นายแพทย์วรงค์ รุ่งเรือง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สุพรรณบุรีเปิดเผยว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2556

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  สามารถยื่นใบสมัครได้ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ(ONE STOP SERVICE) ชั้น 1สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่บัดนี้-12 เมษายน 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี งานคุ้มครองผู้บริโภค โทรศัพท์ 0-3545-4069-76 ต่อ 107