เกษตรฯยกย่องชาวไร่“โคราช” รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาพืชไร่/เผยผลงานเด่นระบบหยดน้ำในไร่มัน

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

 

นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 ได้พิจารณาคัดเลือก นายสมศักดิ์ ป้องปัญจมิตร อายุ 42 ปี เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านสมบัติเจริญ ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำไร่ ประจำปี 2556 เนื่องจากมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ด้าน คือ มีความคิดริเริ่มในการสร้างผลงานด้านการเกษตร และผลงานความสำเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพมีความยั่งยืน มีความเป็นผู้นำเสียสละเพื่อส่วนร่วม โดยเฉพาะการดัดแปลงใช้ระบบน้ำหยดในการปลูกมัน ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากไร่ละ 4 ตัน เป็น 10 ตัน และดัดแปลงเครื่องปรับแรงดันน้ำโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย นายสมศักดิ์ จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 นี้

ด้าน นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ก่อนหน้าที่จะประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้ ต้องล้มลุกคลุกคลาน กับปลูกพืชมาหลายต่อหลายชนิดรวมถึงมันสำปะหลัง แต่ก็ประสบปัญหาเดิมๆ คือ ระบบการให้น้ำ ทำให้ได้ ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงมองหาวิธีการกำจัดจุดอ่อนดังกล่าว จนได้แรงบันดาลใจมาจากการปลูกผักสวนครัวของพี่ชายที่ใช้ระบบน้ำหยด จึงได้ทดลองนำมาใช้กับการปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ของตัวเองที่มีอยู่ 3 ไร่ กระทั่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือ ใช้เวลาไม่ถึง 11 เดือนสามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว 9 ตัน จากเดิมเกษตรกรผู้ปลูกมันต้องพึ่งฝนฟ้าอากาศ และเก็บผลผลิตได้ประมาณ 4-5 ตันต่อไร่เท่านั้น ทั้งนี้ นอกจากระบบน้ำหยดช่วยให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้ว ยังลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากเกษตรกรไม่ต้องกังวลเรื่องฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลอีกต่อไป

นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า หลังการทดลองครั้งแรกประสบผลสำเร็จ ก็ได้ขยายความรู้ที่ค้นพบให้ญาติ พี่น้อง ครอบครัว และชาวบ้าน อย่างไรก็ตามการดำเนินการครั้งนั้น เป็นการทดลองคิดค้นเอง แต่ยังขาดทฤษฎีระบบน้ำที่เป็นวิชาการ จึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัด เพื่อขอความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ที่มีอยู่ว่า ต้องทำอย่างไรนอกเหนือจากการจัดการระบบน้ำ และนำมาลงมือทำอย่างจริงจัง เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ระบบน้ำหยด การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การเลือกท่อนพันธุ์ดี ซึ่งต้องแช่ท่อนพันธุ์ ป้องกันโรคระบาด และวางระบบการปลูกให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี