แม่บ้านยานนาวาสอนอาชีพฟรี

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นายนิรันดร์ ภูวธนารักษ์ ผอ.เขตยานนาวา แจ้งว่า เขตร่วมกับชมรมแม่บ้านยานนาวา จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2556 (เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา 9.00–16.00 น.) ที่ชมรมฯ ซอยสาธุประดิษฐ์ 49 มี 5 หลักสูตร ได้แก่ ทำอาหาร/โภชนาการ แปรรูปสมุนไพร ถักโครเชท์  ประดิษฐ์ดอกไม้ใยบัว และสานเส้นพลาสติก เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำความรู้ไปประกอบอาชีพ สนใจสมัครฟรีที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โทร. 02-2950929

สวนหลวงร่วมพัฒนาคลองบ้านป่า

นายประเวศ เพียรธรรม ผอ.เขตสวนหลวง แจ้งว่า ปัจจุบันพื้นที่ชุมชนหนาแน่นมีการเปลี่ยนแปลง การใช้ที่ดินอย่างรวดเร็ว พื้นที่ว่างที่ลุ่มเคยเป็นที่รองรับน้ำตามธรรมชาติลดน้อยลง และยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก เขตจึงจัดโครงการพัฒนาคลองบ้านป่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคูคลองในการรองรับน้ำฝน โดยการขุดลอกคลอง เก็บขยะ วัชพืชต่างๆ เพื่อเปิดทางน้ำไหลป้องกันน้ำท่วม โดยได้รับความร่วมมือจากสก. สข. และประชาชน

ประเวศจัดประชุมสัมมนาครู

นางอัจฉรา  ห่อสมบัติ ผอ.เขตประเวศ  แจ้งว่า เขตจัดโครงการประชุมสัมมนาครู ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้กราบนมัสการพระมิตซูโอะ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนาราม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “พุทธศาสนากับการศึกษาไทย” ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00-11.00 น. ที่หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 มีนางนินนาท  ชลิตานนท์ ปลัดกทม.เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบโล่ให้แก่ครูดีเด่น พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษด้วย