รพ.ฟูด้าฯจัดสัมมนาที่หาดใหญ่ แพทย์จีนร่วมระดมสมองแก้ปัญหาโรคมะเร็ง

วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556, 10.33 น.

หลังจากที่ รพ.มะเร็งฟูด้าฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยจี้หนาน มณฑลกว่างโจว ประเทศจีน คิดค้นนวัตกรรมการรักษามะเร็งระยะสุดท้าย โดยการรักษาด้วยความเย็น, การรักษาโดยผ่านหลอดเลือด และการวิจัยเพื่อการรักษาผ่านระบบภูมิคุ้มกันด้วยการสร้างรูปแบบรักษามะเร็งระยะสุดท้าย 3C+P ผ่านการใช้ไวรัส Oncorine H- 101 ที่พัฒนาต่อยอดมาจากการวิจัยไวรัส Oxyn – 015 รวมถึงการใช้นาโนเทคโนโลยีมาช่วยในการรักษา จนประสบผลสำเร็จ รวมถึงยังได้จัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการรักษามะเร็งในระดับโลก กระทั่งเป็นที่รู้จักและยอมรับไปทั่วโลก

สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยมะเร็งในเมืองไทยนั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีคนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งนับล้านคน และหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป เชื่อว่าจะส่งผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างมาก จำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือในการหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคนไทยที่เข้ารับการรักษามะเร็งกับรพ.ฟูด้า ด้วยการเดินทางไปรักษาถึงมณฑลกว่างโจว ประเทศ จีน และรักษาที่สำนักงานสาขา รพ.ฟูด้าฯ ถ.รัชดา จำนวนหลายร้อยคน ซึ่งร้อยละ 70 ของผู้ที่เข้ารับการรักษายังคงใช้ชีวิตตามปกติสุข

ทั้งนี้ ความสำเร็จของ รพ.ฟูด้าฯ เป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางการแพทย์ และเทคโน โลยีการรักษาเฉพาะด้านที่ไม่เหมือนสถานพยาบาลแห่งใด สิ่งยืนยันได้ คือ การที่เมื่อช่วงต้นปี 2556 ที่ผ่านมา มีผู้บริหารระดับสูงอย่าง ศ.นพ.สวี เค่อเฉิง หัวหน้าคณะแพทย์ ม.จี้หนาน รพ.มะเร็งฟูด้า กว่างโจว ได้รับรางวัล Bethune ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดทางการแพทย์ของจีน ในฐานะ “บุคคลต้นแบบทางสาธารณ สุข” ที่รัฐบาลจีนจัดขึ้นทุกๆ 5 ปี และเป็นนายแพทย์ลำดับที่ 48 หลังจากมีการมอบรางวัลดังกล่าวนับแต่ปี 2543 (ค.ศ.1991) โดยวงการแพทย์ยุคใหม่ได้ยกให้ ศ.นพ.สวี เค่อเฉิง เป็น “ผู้อุทิศตนต่อสงครามต้านโรคมะเร็งของโลก” เนื่องจากคิดค้น วิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ของการรักษามะเร็งจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศจีน และทั่วโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า รพ.มะเร็งฟูด้าฯ วางแผนจะใช้ไทยเป็นฐานในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษามะเร็งในย่านอาเซียน ล่าสุด ได้เตรียมการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับการรักษามะเร็ง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาประชุมในเมืองไทย ภายใต้การนำของ นพ. มู่เฟิง ผอ.ฝ่ายบริหาร รพ.ฟูด้าฯ ที่จะนำคณะแพทย์จากจีนและอีกหลายประเทศมาหารือถึงแนวทางการรักษามะเร็งระยะสุดท้าย ซึ่งครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จากนั้นจะจัดอีกครั้งที่กรุงเทพฯในช่วงปลายปีนี้

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังการสัมมนาฯฟรี! โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-542-3638, 081-580-3998, 092-006-2043 หรือ www.fudacancerthailand.com