คนไทยเจ๋งผลิตผ้าไหม“ยืด-ไม่ยับ”

วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นายอนันต์  สุวรรณรัตน์   อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า  ภาพลักษณ์ของผ้าไหมไทยในสายตาคนทั่วไปมักมองว่าไม่ทันสมัย  สวมใส่ยาก  มีขั้นตอนการดูแลรักษาและทำความสะอาดยุ่งยาก  ทำให้ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานพยายามปรับภาพลักษณ์ของไหมไทยให้มีความทันสมัย และสวมใส่ได้ง่ายขึ้น โดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต  อาทิ บริษัท สปัน ซิลค์ เวิลด์  ที่ได้คิดค้นพัฒนา “ผ้าไหมยืดไม่ยับซักได้จากเศษไหม” ขึ้นมา จนทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ “การออกแบบเชิงนวัตกรรม ด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม” ในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างความแปลกใหม่ให้กับตลาดไหมไทย และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายเศษไหม

                ด้าน ดร.ปณิธาน  คิวเจริญวงษ์  บริษัทสปัน ซิลค์ เวิลด์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  นวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์ผ้ายืดไหมจากเศษไหมเหลือใช้ พัฒนาขึ้นโดยกรรมวิธีสางเส้นใยคุณภาพดีจากเศษไหม ปั่นเป็นเส้นไหม Spun silk ที่มีความสม่ำเสมอนุ่มนวล และผลิตเป็นผืนผ้าด้วยกระบวนการถัก Knitting ในเชิงอุตสาหกรรม ทำให้ผ้าไหมที่ผลิตได้มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ยับ และสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้ มีการระบายเหงื่อได้ดีเยี่ยม ทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเพื่อเสริมคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มได้ เช่น การป้องกันรังสี UV จึงเป็นการสร้างมูลค่าจากของเหลือที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ของอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย

 


-->