สุพรรณบุรีเกี่ยวข้าวอินทรีย์ถวายในหลวง

วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นายขวัญเมือง บัวเขียว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านท่าคอย ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ประธานศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พร้อมด้วยส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกร ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวแบบย้อนยุค ซึ่งเป็นข้าวอินทรีย์พันธุ์ไร้ซ์เบอรี่ ที่ปลอดสารพิษ ที่บริเวณแปลงนาสาธิตของศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

ทั้งนี้เป็นไปตามโครงการ “ปลูกข้าวอินทรีย์พันธุ์ไรซ์เบอรี่” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 5 ธ.ค. 2556 ซึ่งพันธุ์ข้าวที่เกี่ยวได้ จะนำไปทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 15 มี.ค.2557 ที่พระราชวังสวนจิตรลดา โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเป็นองค์เสด็จมารับเพื่อเป็นทานต่อแผ่นดินสืบไป

 

 


-->