สกู๊ปพิเศษ : เที่ยวชมส่องสัตว์ป่ากลางคืน ที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง (ทุ่งกิ๊ก) จพูน

วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557, 06.00 น.

สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และทรัพยากรที่สามารถเพิ่มพูนได้ แต่ปัจจุบันสมาชิกพันธุ์สัตว์ป่าต่าง ๆ ในธรรมชาติได้ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมนุษย์ได้ทำการบุกรุกพื้นทีป่าไม้ นับวันยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าการขยายพื้นที่ทำการเกษตร รีสอร์ท และที่อยู่อาศัยเป็นต้น จึงทำให้ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าลดลงอย่างเห็นได้ชัด รวมไปถึงการลักลอบล่า ค้าสัตว์ป่ากันมากตามไปด้วย ตลอดจนการที่คนบางกลุ่มมีความเชื่อผิด ๆ ว่าเมื่อได้กินเนื้อสัตว์ป่าบางชนิดแล้ว จะทำให้บำรุงร่างกายให้แข็งแรง จนเป็นเหตุให้สัตว์ป่าได้สูญพันธุ์ไปจากพื้นป่าของไทยไปแล้ว อาทิ สมัน และมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดที่ตกอยู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ได้ในอนาคตอันใกล้ แต่ในขณะเดียวกันหน่วยงานที่รับผิดชอบและนักวิชาการด้านการจัดการสัตว์ป่ารวมไปถึงองค์กรพัฒนาเอก หรือ  NGO ที่ทำงานด้านอนุรักษ์ ต่างพยายามผลัดดันให้มีการฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าอย่างเป็นรูปธรรม แม้แต่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอง ก็ได้กระหนักถึงปัญหาดังกล่าว ซึ่งเห็นจากการมอบนโยบายให้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้จัดทำแผนแบบเชิงรุกเพื่อเพิ่มและฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าให้มีความสมดุลกับพื้นที่ป่าธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศธรรมชาติต่อไป

นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการ ส่วนสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16  เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในความรับผิด เพื่อเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อให้ความสมบูรณ์ให้กับป่า จึงเป็นกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและยั่นยืนต่อการอนุรักษ์ คุ้มครองเพื่อเพิ่มสมาชิกประชากรสัตว์ป่า ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้เล็งเห็นความสำคัญปัญหาดังกล่าว ขณะเดียวกันได้มีพื้นที่อุทยานแห่งชาติในการดูแลจำนวนมาก เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ได้สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ประกอบด้วย  ละอง ละมั่ง 75 ตัว เนื้อทราย 25 ตัว เก้ง 4 ตัว กวางป่า 7 ตัว นกยูง 9 ตัว นกแว่นสีเทา 20 ตัว ไก้ฟ้าหลังขาวธรรมดา 400 ตัว และไก่ป่าตุ้มหูแดงอีก 300 ตัว นำไปปล่อย บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.3  ( ทุ่งกิ๊ก ) อ.ลี้ จ.ลำพูน มีพื้นที่ 2,500 ไร่ ปัจจุบันสัตว์ป่าที่เราได้ไปปล่อยไปเหล่านั้น ได้ขยายแพร่พันธุ์แลเกิดลูกหลานออกมาอย่างรวดเร็ว ด้วยสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังขนาดใหญ่ ประกอบกับมีลำห้วยไหลผ่านตลอดปีเป็นพื้นที่ที่มีการป้องกันดูแลของเจ้าหน้าที่อุยานฯอย่างเข้มแข็ง เส้นทางการเข้าถึงง่าย ซึ่งสะดวกในการไปดูแล กลายเป็นป่าที่อุดมธรรมชาติ ด้วยพืชพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด เป็นสถานที่อนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้พันธุ์สัตว์ป่าหายากอีกแหล่งหนึ่งของภาคเหนือ

ที่สำคัญมากกว่านั้น ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สัมผัสและชอบชมสัตว์แบบธรรมชาติ และส่องเวลากลางคืนสัตว์ป่าได้การดำรงชีวิตหากินแบบธรรมชาติที่สุด สามารถมาดูได้ที่ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ที่ มป.3  ( ทุ่งกิ๊ก ) อ.ลี้ จ.ลำพูน

ศักดิ์สิทธิ์ มีทรัพย์กว้าง

 


-->