ม.ทักษิณเปิดโครงการพัฒนา-เผยแพร่ ‘หุ่นกระบอกโนราร่วมสมัย’

วันจันทร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557, 06.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา ได้มีการเปิดโครงการ “พัฒนาและเผยแพร่ ศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกโนราร่วมสมัย” โดยอาจารย์ธนภรณ์ แสนอ้าย อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีที่ปรึกษาโดย  ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดงฯ พร้อมทั้งมีนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจำนวนกว่า 100 คน

อาจารย์ธนภรณ์ เปิดเผยว่า การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านการพัฒนาหุ่นกระบอกโนราให้มีความสวยงามและทรวดทรงสมจริงยิ่งขึ้น ในการนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอน พร้อมฝึกความพร้อมเพรียงในการรำโนราของผู้เชิดหุ่น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การเชิดหุ่นกระบอกโนราร่วมสมัย โดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวน 28 คน, การสาธิตการทำเทริดโนรา, สาธิตการทำชุดโนรา และนิทรรศการเรื่องเล่าจากภาพถ่าย โดย ผศ.ธรรมนิตย์ 
นิคมรัตน์

 

 


-->