กกต.แจงชลอรับรองเลือกซ่อมส.ส.ชลบุรีเหตุมีร้องหาเสียงผ่านเคเบิล

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556, 19.34 น.

 

นายประพันธ์  นัยโกวิท คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาประกาศรับผลการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ชลบุรี เขต 2 ที่ นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ จากพรรคพลังชล ได้รับคะแนนเป็นอันดับ 1 ว่า ที่ประชุม กกต.ได้รับรายงานผลการเลือกตั้งเบื้องต้นแล้ว แต่ที่ยังไม่ประกาศรับรองภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง เนื่องจากพบว่ามีข้อร้องเรียนในเรื่องการหาเสียงผ่านเคเบิล ทีวี ซึ่ง กกต.ก็จะเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จ แต่หากครบระยะเวลา 30 นับจากวันเลือกตั้ง แต่หากการพิจารณายังไม่แล้วเสร็จก็จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน