แวดวงนักปกครอง : 2 มีนาคม 2556

วันเสาร์ ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2556, 02.00 น.

-“แวดวงนักปกครอง” ประจำวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556

-วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ขอเชิญพี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 3 โมงเย็น อย่าลืมเตรียมเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าพนักงานของรัฐ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ เป็นต้น เตรียมไปให้พร้อมนะครับ

-เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ กรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง 74ราย ขอแสดงความยินดีกับ ดำรงค์ สิริวิชยอิ่มวิเศษ เลขานุการกรมการปกครอง เป็น นอภ.เมืองนครพนม,กิติภพ ตราชูวณิช ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ เป็น นอภ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา, วรกิตติ ศรีทิพากร ผอ.กองวิชาการและแผนงานเป็น นอภ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พิทยา วงศ์ไกรศรีทอง ผอ.ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร สน.บท. เป็น นอภ.พิมาย จ.นครราชสีมาสมยศ พุ่มน้อย ผอ.ส่วนยุทธการและการข่าว สน.อส. เป็นนอภ.ปัว จ.น่าน, สมเจตน์ เปลื้องนุช รองอธิการวิทยาลัยการปกครองเป็น นอภ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยจะเดินทางไปรับตำแหน่งวันที่11 มีนาคม นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dopaperson.com

-เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกรมการปกครองร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน (DOPA’s Master Plan onASEAN Community) มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ จากผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ โครงการ และมาตรการต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมของฝ่ายปกครองและประชาชนต่อประชาคมอาเซียนในห้วงปี พ.ศ.2556-2558

-สถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย (อสปช.)โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม.

-หากผู้ใดรู้เห็นหรือพบเบาะแสการทุจริตปลอมแปลงบัตรประจำตัวประชาชน แจ้งได้ที่โทร.1548 หรือ ผอ.สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เลขที่ 59 หมู่ที่ 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

-ขอเชิญชมสารคดี “นักปกครองไทยใจเกินร้อย” ทาง สทท. ช่อง 11 เวลา 14.05-14.30 น. วันจันทร์ที่ 4มีนาคม 2556 เสนอตอน โครงการปิดทองหลังพระ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

นาย..อำเภอน้อย