'ภุชงค์'เผยมีผู้สมัครกกต.16คน คาดศาลฏีกาเผยรายชื่อพรุ่งนี้

วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556, 20.04 น.
วันที่ 29 ก.ย. 56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต.เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้มาสมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือก กกต.ชุดใหม่ ทั้งหมด 16 คน และคาดว่าในวันพรุ่งนี้ (30 ก.ย.) จะมีผู้มาสมัครมากกว่านี้เพราะเป็นวันสุดท้ายในการรับสมัครเข้ารับการสรรหา ซึ่งจะคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือเพียง 3 คน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยคณะกรรมการที่ทำหน้าที่ในการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้จำนวน 7 คนประกอบด้วย ประธานศาลฎีกา,ประธานศาลรัฐธรรมนูญ,ประธานศาลปกครองสูงสุด,ประธานสภาผู้แทนราษฎร, ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา และศาลปกครองสูงสุดเห็นชอบ ฝ่ายล่ะ 1 คน แต่ต้องไม่เป็นตุลาการ เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหา
 
ทั้งนี้ที่ประชุมศาลฎีกาใหญ่พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติ 9 คน และคัดเลือกให้เหลือเพียง 2 คน ซึ่งคาดว่ารายชื่อ 2 คน ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น กกต.เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภา จะเปิดเผยได้ในวันพรุ่งนี้ ก่อนจะมีมติเสนอชื่อไปยังวุฒิสภาให้พิจารณา และนำความขึ้นกราบบังคมทูลทราบเพื่อลงพระปรมาภิไธยต่อไป

 


-->