เปิดตัว42ผู้สมัครชิงเก้าอี้กกต. รอ7อรหันต์คัดสรรเหลือแค่3

วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556, 19.22 น.

30 ก.ย.56   ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า หลังจากที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 5 คนโดยในวันที่ 30 ก.ย. ซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ปรากฏว่า มีผู้มาสมัครเป็น กกต. นับตั้งแต่ที่มีการเปิดรับสมัครจนถึงวันสุดท้าย รวม 42 คน ได้แก่ 1.นายวรัญชัย โชคชนะ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง แกนนำกลุ่มพลังประชาธิปไตย  2.นางอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา  3.นายณฐพลษ์ วิเชียรเพริศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 4. นายฐิติเชฎฐ์ นุชนาฎ ที่ปรึกษาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 5.นายวรินทร์ เทียมจรัส อดีต ส.ว.  6.พ.ต.อ.โภคพิบูลย์ โปตระนันทน์ เลขาธิการคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) 7.นายวรัชย์ ชวพงศ์ อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 8.พล.ต.หญิง บุณญารัศม์ พัฒนะมหินทร์ ตุลาการพระธรรมนูญ หัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

9.พล.ต.ต.สังวร ภู่ไพจิตรกุล ผบก.สถาบันการฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) 10.นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด 11. นายประชา เตรัตน์ อดีตหัวหน้าผู้ตรวจฯกระทรวงมหาดไทย 12. พล.ท.ธิชาวุฒิ สาตรพันธุ์ ข้าราชการบำนาญสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 13. พันเอกพิเศษ อิน อินทรครรชิต ข้าราชการบำนาญ กองทัพบก กระทรวงกลาโหม 14. นายสมชาติ เจศรีชัย ข้าราชการบำนาญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

15. นายพีระพงษ์ ไพรินทร์ ผู้ตรวจฯ สำนักงาน กกต. 16.พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม 17.นายประวิง คชาชีวะ กรรมการกองทุนพรรคการเมือง สำนักงาน กกต. 18.นายอรรณพ ลิขิตจิตถะ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการฟองเงิน (ป.ป.ง.) 19.นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 20.นายยุทธนา ทัพเจริญ อดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย 21.นายธวัชชัย อินสะโร อัยการจังหวัดผู้ช่วย คดีเยาวชนและครอบครัว จ.ยะลา

22.นายวัชร บุญชูเศรษฐ์ อดีตประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) 23.นายสมพร อัศวแก้วมงคล อัยการจังหวัด คดีเยาวชนและครอบครัว จ.ภูเก็ต 24.นายวรรณยุทธ ไวยวุฒิ วิทยากรชำนาญการพิเศษ 25.นายศุภโชติ มหานันทโพธิ์ ทนายความ 26.นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร เลขาธิการพีเน็ต 27.นายวชิร  สงบพันธ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ช. 28. พล.ต.ต.เกริก  กัลยาณมิตร อดีตส.ว. 29.พล.ต.ท.ทวีศักดิ์  ตู้จินดา กกต.ประจำกทม. 30. นายบุญส่ง  น้อยโสภณ ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอุทธรณ์ ภาค 7

31. รศ.ศรัณย์  วงศ์คำจันทร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 32. นายประวิช  รัตนเพียร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน 33.นางสุดสงวน  สุธีสร  อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 34. นายสาธิต  อุไรเวโรจนากร ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัทเจ้าพระยามหานคร (มหาชน) จำกัด 35. นายพิพัฒน์  วงศาโรจน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

36. พ.ท. หญิง กมลพรรณ  ชีวพันธ์ศรี ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) สำนักงานอนามัยกรุงเทพ 37. นายคมสัน  โพธิ์คง นักวิชาการอิสระ 38. พล.ท.มาวิน  โอสถ อดีตข้าราชการกระทรวงกลาโหม 39. น.ส.เครือทิพย์  ธีรานุรักษ์  ประธาน กกต. ประจำกรุงเทพมหานคร 40. นายกรสัณห์ กันยะพงศ์ นักวิชาการอิสระ 41. นายกัณวริช  พลูปราชญ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 42. พลโท ศานิต สร้างสมวงษ์ อดีตหัวหน้าสำนักตุลาการทหาร

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา กกต.จะประชุมกันในวันที่ 15 ต.ค.เวลา 9.30น.เพื่อเลือกให้เหลือ 3 คน จากนั้นจะส่งรายชื่อให้วุฒิสภาพิจารณารับรองต่อไป

 


-->