คอลัมน์การเมือง

โครงการรับจำนำข้าว

 

นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะนโยบายประชานิยมได้ถูกวิจารณ์จากคณาจารย์ และนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เกือบร้อยละ 70 ชี้ให้เห็นว่าจะสร้างปัญหาต่อฐานะการเงินการคลังของประเทศในอนาคตที่ไม่นานนัก นโยบายข้อหนึ่งที่ถูกวิจารณ์อย่างหนักก็คือโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในอัตรา 15,000 บาทต่อตัน

ซึ่งเป็นการกำหนดราคาข้าวสูงกว่าตลาดที่แท้จริงมากยังผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวสารของประเทศไทยลดลงทันทีปัจจุบันราคาข้าวในตลาดโลกอยู่ในอัตราตันละ 600 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งๆ ที่ต้นทุนอยู่ในอัตราตันละ 800 ดอลลาร์สหรัฐ เปรียบเทียบแล้วจะขาดทุนถึงตันละ 200 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 6,200 บาท นอกจากจะขาดทุนแล้วยังพบว่ามีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวครั้งนี้อย่างมากมายแทบจะทุกจังหวัด

ปัญหาที่ตามมาอีกประการก็คือ เรื่องการจัดเก็บสต๊อกข้าวที่มีปริมาณมหาศาลปรากฏว่าไม่มียุ้งฉางหรือคลังเก็บข้าวเพียงพอและยังมีปัญหาการระบายข้าวที่กระทำได้ช้า ส่งผลไปถึงคุณภาพของข้าว นักวิชาการยังวิเคราะห์ด้วยว่าโครงการรับจำนำข้าวเป็นประโยชน์เฉพาะชาวนาที่มีฐานะร่ำรวยประมาณ 1 ล้านครอบครัวในขณะที่ชาวนาส่วนใหญ่ของประเทศอีก 4 ล้านครอบครัว ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย

ส่วนสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนกลุ่มที่ต้องเสียภาษีเงินได้ 8 ล้านคน จากประชากร 64 ล้านคน ก็คือรัฐบาลนำเอางบประมาณที่เป็นภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ถ้าจะเปรียบเทียบคือนำเอาเงินหลวงไปหาเสียงให้พรรคการเมืองของรัฐบาล ชนชั้นกลางที่เป็นคนเสียภาษีเงินได้ให้รัฐไม่ได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ถ้ามองมุมกลับก็คือชาวนาที่มีฐานะร่ำรวย 1 ล้านครอบครัว ที่ไม่เคยเสียภาษีแต่กลับได้รับผลประโยชน์ไปแต่ฝ่ายเดียว

มีการประเมินตัวเลขว่ารัฐบาลจะต้องขาดทุนจากโครงการรับจำนำข้าวไม่น้อยกว่า 300,000 ล้านบาท ยิ่งในปี 2555 นี้ มีผลผลิตข้าวทั่วโลกประมาณ 400 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าความต้องการของตลาดโลกที่มีกำลังซื้อซึ่งในที่สุดข้าวในสต๊อกที่รัฐบาลมีอยู่มากกว่า 11-12 ล้านตัน ก็จะไม่มีที่ที่ระบายออกไปในตลาด ยิ่งเก็บข้าวไว้นานๆ คุณภาพของข้าวจะเสื่อมลงเรื่อยๆ ราคาก็จะตกลงเรื่อยๆ ตามคุณภาพอีกด้วย

จุดอ่อนอีกประการที่รัฐบาลต้องสำนึกให้ดีในขณะนี้คือผลิตภาพในการผลิตของชาวนาไทยในการผลิตต้นน้ำต่ำกว่าคู่แข่งขันไม่ว่าจะเวียดนาม อินเดีย พม่า หรือว่าสหรัฐอเมริกา ถึงเวลาที่รัฐบาลต้องหันมาดูเหตุและผลในโครงการรับจำนำข้าวให้ถี่ถ้วนมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้องเห็นใจคนที่เสียภาษีให้รัฐบาลด้วย อย่าไปเอาใจฐานคะแนนเสียงแต่ประการเดียว เพราะนั่นคือความไม่เป็นธรรม

รัฐบาลอย่าลืมว่าเงินงบประมาณที่นำไปใช้ในโครงการนี้เป็นเงินภาษีของประชาชนทั้งสิ้น กลุ่มผู้เสียภาษีเหล่านี้เป็นประชาชนคนชั้นกลางและคนที่มีฐานะร่ำรวยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่ต้องแบกภาระเสียภาษีเงินได้ให้แก่รัฐบาล
พวกเขาย่อมมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะถามผู้นำรัฐบาลและผู้กุมอำนาจเบื้องหลังว่าเงินภาษีทุกๆ บาท รัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้นำไปใช้อย่างเหมาะสมคุ้มค่ามีประสิทธิภาพคุ้มกันหรือไม่นอกจากนี้ยังพบว่าโครงการรับจำนำข้าวมีการทุจริต เกิดขึ้นคิดเป็นวงเงินหลายหมื่นล้านบาท

ถึงเวลาหรือยังที่รัฐบาลควรจะกลับไปทบทวนโครงการรับจำนำข้าวให้มีความเหมาะสม มีความถูกต้องเป็นธรรม ด้วยการตั้งราคารับจำนำที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งข้อมูลที่เป็นจริงไม่ใช่โครงการหาเสียงแบบเพ้อฝันและนำเอางบประมาณที่เป็นภาษีที่เก็บไปจากประชาชนไปใช้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและปราศจากขบวนการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี