คอลัมน์การเมือง

สมเด็จพระปิยะมหาราช


วันที่ 23 ตุลาคม 2555 นี้ถือเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่ง  เพราะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 5 หรือสมเด็จพระปิยะมหาราชครบ102 ปี  สมเด็จพระปิยะมหาราชทรงมีพระนามตามจารึกในพระสุบรรณบัฎว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 5 ของพระราชวงศ์จักรี

ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี  เป็นพระราชนัดดาของสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยฯรัชกาลที่ 2  พระราชปนิดาของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯรัชกาลที่ 1  และสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกนาถพระราชบิดาของรัชกาลที่ 1

ทรงครองราชย์และมีพิธีบรมราชาภิเษกรวม 2  ครั้ง   ครั้งแรกในวันที่ 11 พ.ย. 2411 และทรงพระบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่16 พ.ย. 2416   พระองค์ทรงอยู่ในสิริราชสมบัติเป็นระยะเวลา42 ปี

พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5 ได้แก่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการเลิกทาส การดำเนินวิเทโศบายต่างประเทศเพื่อไม่ให้ต้องตกไปเป็นอาณานิคมของจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรอังกฤษ

ทรงมีประกาศให้ประชาชนคนไทยทุกๆคนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาได้อย่างอิสระไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธทุกนิกาย  คริสต์ศาสนาทุกนิกาย  ซิกห์,ฮินดู,เชน,ยิว,ลัทธิขงจื้อและอิสลามทุกนิกาย นอกจากนี้ได้มีการนำระบบเศรษฐกิจการเงินจากยุโรปมาใช้ในประเทศได้แก่การใช้ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์

ส่วนระบบเขตการปกครองของประเทศนั้น ได้มีการจัดตามแบบของยุโรปแบ่งออกเป็นมณฑล เมือง อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เริ่มระบบเทศาภิบาล เทศบาลและสุขาภิบาล ทรงปฎิรูปการบริหารประเทศโดยทรงตั้งสภาที่ปรึกษาขึ้น 2 สภาได้แก่สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินหรือเคาน์ซิลออฟสเตต  สภาที่ปรึกษาในพระองค์หรือปรีวีเคาน์ซิล

ทรงตั้งขุนนางระดับเจ้าพระยาและพระยารวม 12 ท่านเป็นเคาน์ซิลเลอร์  หลังจากนั้นได้ทรงตั้งเสนาบดีสภาทำหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินรวมทั้งสิ้นจำนวน  12 กระทรวง

พระราชกรณียกิจกับมหาอำนาจโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น  ทรงยินยอมเสียดินแดนประเทศราชให้แก่ทั้ง 2 ชาติมหาอำนาจเพื่อรักษาดินแดนส่วนใหญ่ของชนชาติไทยเอาไว้  ดินแดนดังกล่าวได้แก่แคว้นสิบสองจุไทในเวียดนาม,ลาว,กัมพูชาและ 4 รัฐทางภาคเหนือของมาเลเซียรวมไปถึงการปฎิรูประบบการคมนาคม การขนส่งและการสื่อสารโทรคมนาคมของชาติให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ

คุณาณูปการที่สมเด็จพระปิยะมหาราชทรงมีต่อพศกนิกรของพระองค์นั้น   ทรงมีเหลือคณานับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่  จะยังคงให้ความเคารพรักยกย่องและเทิดทูนพระองค์มาอย่างยาวนานแม้จะทรงเสด็จสวรรคตไปแล้วเป็นระยะเวลานานมากกว่า 1 ศตวรรษแล้วก็ตาม


เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี