คอลัมน์การเมือง

บรรทัดฐานเลวร้ายเพื่อเสื้อแดง


นางธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานจัดเวทีประชาเสวนาตามที่คณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำเนินการอิสระตรวจสอบเพื่อการครองดองแห่งชาติ(ปคอป.) แถลงภายหลังการประชุมปคอป.ครั้งล่าสุดซึ่งมีน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าที่ประชุมมีมติดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองนอกจากกรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บที่ได้จ่ายไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยให้การเยียวยาครอบคลุมถึงผู้ที่เสียสิทธิ์การได้รับการประตัวตัวจากการถูกจับกุมคุมขัง แต่พนักงานอัยการไม่สั่งฟ้อง ผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังและอัยการส่งฟ้อง แต่ศาลพิพากษายกฟ้อง และผู้ที่ถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิดแต่ถูกคุมขับนานกว่าโทษที่ได้รับ ซี่งจะชดเชยเป็นเงินวันละ 411 บาทตามค่าเฉลี่ยรายได้ของประชาชนในปี 2553

นอกจากนี้ยังมีการเยียวยาด้านจิตใจสำหรับผู้ที่ถูกคุมขังเกิน 90 วันแต่ไม่เกิน 180 วันเป็นเงินคนละ 7.5 แสนบาท ส่วนผู้ที่ถูกคุมขังเกิน 180 วันจะได้รับการชดเชยคนละ 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ดังกล่าวมีประมาณ 500 คน โดยจะใช้วงเงินเยียวยาราว 300 ล้านบาท

ก่อนหน้านี้ รัฐบาลซึ่งถูกมองว่าเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของ พ.ค.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีชุดนี้ และเป็นเครือข่ายพวกเดียวกับกลุ่มคนเสื้อแดงได้อนุมัติงบประมาณไปแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อเยียวยาให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ก่อการร้ายเผาบ้านทำลายเมืองเมื่อปี 2553 เป็นเงินถึงรายละ 7.5 ล้านบาท ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ(คอป.) ที่มีดร.คณิต ณ นครเป็นประธานเคยทักท้วงแนวทางการเยียวยาของรัฐบาลดังกล่าวว่าเป็นนำเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางกาเมืองที่สูงเกินความเป็นจริงมากผิดปกติซึ่งะสะท้อนให้เห็นถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อเป้าหมายแอบแฝงทางการเมืองเพื่อซื้อใจคนเสื้อแดง

นอกจากนี้ คอป.ยังเห็นว่าควรจะมีการเยียวยาเฉพาะกับประชาชนที่มาชุมนุมทางการเมืองด้วยความความสงบไม่ทำผิดกฏหมายเท่านั้น โดยไม่ควรเยียวยาครอบคลุมถึงบรรดาแกนนำที่ปลุกปั่นให้ใช้วิธีการอันรุนแรงจนสร้างความวิบัติหายนะต่อชาติบ้านเมือง   อีกทั้งการเยียวยาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในแนวทางสร้างควมามปรองดองในชาติซึ่งการสร้างความปรอดองอย่างแท้จริงต้องใช้เวลาไม่ควรเร่งรีบรีบรวบรัดโดยจะต้องทำการเสวนาขอความเห็นจากคนทั่วประเทศรวมทั้งต้องมีการหารือกับทุกฝ่ายซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งจนตกผลึกในข้อสรุปแนวทางสร้างความปรองดองซึ่งเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายไม่ใช่การปรองดองที่กำหนดจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว

อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอทั้งปวงของคอป.เพื่อสร้างความปรองดองในชาติถูกปฏิเสธจากรัฐบาลชุดนี้อย่างสิ้นเชิง ท่มมกลางการถูกตั้งข้อสังเกตุว่าตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศไม่ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาแนวทางสร้างความปรองดองของคอป.แม้แต่น้อย แต่พยายามสร้างภาพอาศัยภาพพจน์ที่ดีของคอป.ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากหลายฝ่ายสร้างความชอบธรรมให้ตัวเอง จึงไม่แปลกที่รัฐบาลได้ตั้งปคอป.ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกรทรวงมหาดไทยซึ่งก็คือคนของรัฐบาลเป็นประธานขึ้นมาทำหน้าที่ทับซ้อนกับคอป.โดยมีเป้าหมายแอบแฝงที่แท้จริงก็คือการหาทางปูนบำเหน็จและช่วยเหลือคนเสื้อแดงที่เป็นเครื่องมือสร้างสถานการณ์จนนำไปสู่เหตุการณ์ก่อการร้ายเผาบ้านทำลายเมืองเมื่อปี 2553 ที่ผ่านมา

การที่รัฐบาลใช้เงินของแผ่นดินจำนวนมากมายเพื่อปูนบำเหน็จและช่วยเหลือประกันตัวคนเสื้อแดงที่ถูกคุมขังในข้อหาร่วมทำลายประเทศชาติจนพินาศย่อยยับในเหตุการณ์เมื่อปี 2553 จึงเป็นการตอกย้ำการสร้างบรรทัดฐานอันเลวร้ายส่งเสริมการใช้ความรุนแรงทางการเมืองโดยมวลชนคนเสื้อแดงที่พร้อมจะเสี่ยงเพื่อระบอบทักษิณโดยแลกกับรางวัลก้อนงามจากการเยียวยาที่คุ้มค่าล่อใจหรือหลักประกันที่จะได้รับการช่วยเหลือในภายหลังหากถูกจับกุมคุมขัง


เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี