คอลัมน์การเมือง

ภายใต้หน้ากากขาวคืออะไร?

หลังจากเกิดปรากฏการณ์กองทัพหน้ากากสีขาวแล้ว ก็เกิดกระแสต้านขึ้นโดยกล่าวหาว่าผู้รณรงค์หน้ากากสีขาวถูกหลอกจากเสื้อแดงให้รณรงค์ล้มเจ้า และประสานเสียงตามมาด้วยความว่า “จุดไม่ติด”

                แต่แท้จริงได้เกิดความหวั่นไหวขึ้นอย่างรุนแรงในประดาหมู่เผด็จการ โดยเฉพาะผู้คนในครอบครัว ลุกลามไปถึงลิ่วล้อบริวาร เพราะสัมผัสได้อย่างแจ่มชัดว่า มีพลังไร้สภาพของพรรคประชามหาชนที่มุ่งมั่นโค่นล้มอำนาจเผด็จการอย่างเด็ดเดี่ยวและถึงที่สุด

                ดังนั้นสิ่งที่ตามมาอย่างชัดเจนและเห็นได้ประจักษ์แล้วในปัจจุบันคือ นักการเมืองที่มีอำนาจและครอบครัวพากันปกปิดซ่อนเร้นตัวเอง ไม่เปิดเผยการไปไหนมาไหนเหมือนแต่ก่อน และมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น

                ไม่เว้นแม้กระทั่งทำเนียบรัฐบาล ที่มีการเพิ่มกำลังอารักขาถึงสามเท่า หากปรากฏการณ์หน้ากากสีขาวไม่มีน้ำยาหรือจุดไม่ติด หรือไม่มีความหมายใดๆแล้ว สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร

                ก็ปล่อยให้ปากกับใจคนที่สร้างกรรมประการใดไว้และต้องรับผลประการนั้น สั่นไหวต่อไป และทำให้ปากกับใจไม่ตรงกันต่อไป

                การหลอกล่อว่าผู้รณรงค์เรื่องหน้ากากสีขาวถูกหลอกให้รณรงค์ล้มเจ้านั้นจุดไม่ติดและหลอกใครไม่ได้ เพราะได้เปิดเผยตัวเองว่าเป็นการเคลื่อนไหวของขบวนล้มเจ้า ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในกลุ่มเสื้อแดง เมื่อจู่ๆคนพวกนี้มีความรักห่วงเจ้าขึ้นมาสุดจิตสุดใจ แล้วจะหลอกใครได้ง่ายๆ จึงมีแต่เป็นที่เหยียดหยามของผู้รู้เท่าทัน

                ก็เหมือนกับการหลอกล่อว่าร่างกฎหมายปรองดองจะปล่อยให้ผู้บงการสังหารประชาชนลอยนวล เมื่อการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจากพรรคการเมืองปรปักษ์กัน ใครเล่าจะเชื่อฟัง จึงตื้นเขินพอกัน ฉันใดก็ฉันนั้น

                เพราะเหตุนี้การรณรงค์เคลื่อนไหวของกองทัพหน้ากากสีขาวจึงยังคงแพร่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และไม่ต้องพูดถึงในโลกโซเชี่ยลเน็ทเวิร์กที่เต็มพรึดไปหมด แม้ที่ปรากฏตามที่ชุมนุมต่างๆ ก็เริ่มมีการผลิตหน้ากากสีขาวมาจำหน่าย เพื่อเตรียมใช้ในการรณรงค์กันแล้ว

                จนกระทั่งเป็นที่มาของข่าวลือการข่มขู่จะจับกุมพวกหน้ากากสีขาวหรือปิดเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กที่พวกหน้ากากสีขาวใช้รณรงค์ต่อต้านรัฐบาล ซึ่งถ้าทำวันไหน ก็คงลุกฮือเป็นไฟในวันนั้น

                ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่านักการเมืองที่มีอำนาจมีความหวาดหวั่นและสั่นไหวกับการเคลื่อนไหวหน้ากากสีขาวที่ประกาศตนชัดเจนว่า จะกำจัดและล้มล้างนักการเมืองสามตระกูลที่เป็นเผด็จการทรราชและโกงบ้านกินเมือง

                การเคลื่อนไหวของปรากฏการณ์หน้ากากสีขาวมีลักษณะเด่นสามประการคือ

                ประการแรก เป็นการเคลื่อนไหวแสดงออกของภาคประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ทนไม่ได้กับอำนาจเผด็จการทุนสามานย์ ซึ่งกำลังก่อกระแสยิ่งกว่าประกายไฟน้อยไหม้ลามทุ่งอยู่ในขณะนี้

                ประการที่สอง เป็นการเคลื่อนไหวที่มีเป้าหมายชัดเจนว่า ต้องการกำจัดโค่นล้มเผด็จการทุนสามานย์ โดยเฉพาะนักการเมืองสามตระกูลจนถึงที่สุด ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่เพียงแค่เปลี่ยนรัฐบาลพรรคหนึ่งไปเป็นรัฐบาลอีกพรรคหนึ่ง โดยที่ปัญหาของชาติไม่ได้รับการแก้ไขใดๆ เหมือนที่ผ่านมา

                ประการที่สาม เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่อิงเจ้า ไม่โหนเจ้า ไม่อ้างเจ้า และไม่เอาเจ้ามาเสี่ยงแพ้ชนะ ทำให้เรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องของภาคประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะ ทำให้เกิดความสบายใจแก่ทุกฝ่าย แม้กระทั่งพี่น้องเสื้อแดงหลายกลุ่มที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จึงเปิดกว้างให้ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมได้อย่างสบายใจ

                ด้วยเหตุสามประการนี่แหละจึงก่อเกิดเป็นพลังที่หนักแน่นหนักหน่วง และลึกซึ้งในการต่อต้านอำนาจเผด็จการทุนสามานย์

                ปรากฏการณ์หน้ากากสีขาวจะเป็นปรากฏการณ์ที่เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับปรากฏการณ์ไทยสปริง

                อันปรากฏการณ์ไทยสปริงนั้นเป็นถ้อยคำที่ตั้งขึ้นโดยทำนองเดียวกันกับการเคลื่อนไหวอาหรับสปริงในโลกอิสลาม

                ปรากฏการณ์อาหรับสปริงคือการเคลื่อนไหวของประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อการปฏิวัติประชาชาติ เพื่อการปฏิวัติอิสลาม เพื่อขับไล่อำนาจรัฐขายชาติ ปล้นชาติหรือเป็นทาสตะวันตก ให้หมดไปจากดินแดนอิสลาม แล้วสถาปนาอำนาจรัฐของประชาชาติอิสลามที่เป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนเข้าแทนที่

                ปรากฏการณ์ไทยสปริงก็คือปรากฏการณ์เคลื่อนไหวลุกขึ้นสู้ของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเพื่อการปฏิวัติประชาชาติไทย เพื่อการปฏิวัติประเทศไทยให้พ้นจากอำนาจรัฐทุนสามานย์ที่ขายชาติ ปล้นชาติ ทรยศชาติ และโกงชาติ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

                กระแสเคลื่อนไหวไทยสปริงก็ดี กระแสเคลื่อนไหวหน้ากากสีขาวก็ดี การเคลื่อนไหวเรียกร้องของประชาชนกลุ่มต่างๆ ทุกหนทุกแห่งก็ดี แท้จริงแล้วก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือต้องการให้ประเทศนี้หลุดพ้นจากอุ้งตีนอำนาจเผด็จการทุนสามานย์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนๆเดียว

                เพื่อสถาปนาอำนาจรัฐของประชาชาติไทยที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวไทย เพื่อนำความสามัคคี ความสงบสุข ความเจริญรุ่งเรือง กลับคืนสู่แผ่นดินนี้อีกครั้งหนึ่ง


เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี