คอลัมน์การเมือง

นโยบายรับจำนำข้าว

นโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยใต้การนำของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์  ชินวัตรตกเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งเนื่องจากมีรายงานจากหลายองค์กรระบุว่าเป็นนโยบายที่ทำให้รัฐบาลต้องสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมากถึง600,000ล้านบาทภายในปีนี้โดยไม่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่าและไม่ได้ส่งผลดีต่อชาวนาส่วนใหญ่ด้วย

                รายงานการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยระบุว่าปีแรกในการดำเนินการโครงการชาวนาได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ประมาณ  850,000 รายจากจำนวนชาวนาทั้งหมด 4 ล้านรายได้รับเงินเพิ่มจากรายได้ปกติ 72,712ล้านบาทในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มชาวนาที่มีฐานะดีประมาณร้อยละ  5  ได้รับประโยชน์เป็นเงินนับล้านบาทมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ 40,000 รายที่เหลืออีกร้อยละ 95 ได้รับประโยชน์น้อยมหน่วยตามทรฐบลฃม    

                ปัจจุบันพบว่าชาวนากลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที่มีอยู่ 1.2 ล้านรายหรือร้อยละ  28  ที่เหลือร้อยละ 72 ได้รับประโยชน์น้อยเพราะมีพื้นที่ปลูกข้าวน้อย  โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลพรรคเพี่อไทยจึงเป็นการนำเงินภาษีที่เก็บจากประชาชนทุกคนไปแจกให้ชาวนากลุ่มที่มีฐานะร่ำรวยและฐานะปานกลาง นโยบายนี้เป็นการเพิ่มความไม่เท่าเทียมของการกระจายรายได้ในขณะที่ชาวนาเองก็ไม่ได้เสียภาษีเงินได้

                โครงการจำนำข้าวก่อให้เกิดความเสียหายกับประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลตั้งแต่ข้าวที่เก็บไว้นานปีจะเสื่อมคุณภาพยังจะต้องเสียค่าเก็บรักษาค่าแปรสภาพการสูญเสียตลาดส่งออกไปให้ชาติคู่แข่งขันเพราะข้าวไทยมีราคาสูง นอกจากนี้ยังเกิดการสูญเปล่าในกลุ่มธุรกิจโรงสีเพราะขยายกำลังผลิตเป็น 90 ล้านตันต่อปีทั้งๆที่ประเทศผลิตข้าวได้ 35 ล้านตันต่อปีเท่านั้น

                ทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้นมีรายงานว่าไม่มีเงินเหลือจะรับจำนำข้าวแล้วเพราะใน 2 ปีที่ผ่านมาได้ใช้ตัวเงินตามโครงการไปถึง 7 แสนล้านบาทแต่ได้เงินกลับคืนมาจากกระทรวงพาณิชย์เพียงไม่ถึงร้อยละ30 และธนาคารต้องสำรองจ่ายไปให้รัฐประมาณ 150,000 ล้านบาทในขณะที่เหลือข้าวในคลังที่รัฐบาลขายไม่ออกประมาณ 15 ล้านตันซึ่งประเมินแล้วรัฐบาลจะขาดทุนจากโครงการประมาณ 500,000 ถึง 600,000 ล้านบาท

                ขณะนี้พรรคฝ่ายค้านได้ไปยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติตรวจสอบว่ามีการทุจริตจากนโยบายรับจำนำข้าวเป็นเงินหลายแสนล้านบาทเพราะมีการนำเอาข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิการรับจำนำข้าวทั้ง 2 ปีเป็นจำนวนกว่า 1 ล้านตันยังผลให้ผู้เกี่ยวข้องร่ำรวยไปตามๆกันว่ากันตั้งแต่ชาวนา นักธุรกิจเจ้าของโรงสี นักธุรกิจที่ค้าข้าวและนักการเมืองทั้งท้องถิ่นและระดับชาติ

                ก็ไม่รู้ว่าคณะกรรมการ ปปช. จะตรวจสอบได้เพียงใดเพราะมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือจะจับใครมาลงโทษตามกฎหมายไม่ได้ตามเคย


เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี