แพร่ประกาศราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ'องค์ศรีรัศมิ์'เป็นพล.ต.

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556, 10.52 น.

12 พ.ย.56 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระยศทหารชั้นนายพล โดยประกาศระบุว่า ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระยศพลตรีหญิง แก่ พันเอกหญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.56

พร้อมกันนี้ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ พันเอกหญิง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็น ผู้อำนวยการสำนัก เวชศาสตร์ครอบครัว กรมแพทย์ทหารบก (อัตราพลตรี) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.56 ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ย.56 โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นอกจากนี้ ในรายงานดังกล่าวระบุด้วยว่า ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานพระยศทหารชั้นนายพล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศพลตรีหญิง ให้แก่ พันเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.56

พร้อมกันนี้ ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ พันเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ เป็นนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด(อัตราพลตรี) ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.56 ประกาศ ณ วันที่ 11 พ.ย.56 โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

ติดตามเฟซบุ๊กร่วมเป็นแฟนเพจแนวหน้าออนไลน์ได้ที่

www.facebook.com/naewnaonline

 


-->