พระองค์ภาฯทรงเปิดร้าน 24th JULY จำหน่ายสินค้าฝีมือการผลิตของผู้ต้องขัง

วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557, 06.00 น.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดร้าน 24th JULY จัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการ มูลนิธิณภาฯ โดยฝีมือการผลิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ เพื่อสร้างโอกาสและอาชีพ และกำลังใจต่อกัน ณ เดอะซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ในการนี้ประทานโอวาทถึงความสำคัญของโครงการว่า “นับว่าเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งต่อผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน รวมไปถึงทางเรือนจำต่างๆ และผู้ต้องขังหญิงทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเปิดร้านนี้ขึ้นเพื่อได้มีโอกาสได้ขายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ต้องขังหญิง เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงเป็นทุนต่อการคืนสู่สังคมเมื่อถึงวันปล่อยตัว การที่เราได้สนับสนุนร้านนี้นอกเหนือจากเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ต้องขัง ยังเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของเรือนจำ ซึ่งทำภารกิจในการปรับพฤติกรรมคนซึ่งเคยกระทำผิดให้คืนสู่สังคมอย่างเป็นคนดีแล้ว ยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่มีการให้อภัย ให้กำลังใจซึ่งกันและกันให้โอกาส มอบความสุขให้แก่ทุกท่าน”  

จากนั้นทรงปล่อยแกะดำไปสู่ฝูงแกะขาว ซึ่งแกะดำมีความหมายว่าเป็นการให้โอกาสผู้ที่เคยเข้าเรือนจำให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติก่อน เสด็จทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ภายในร้าน 24th JULY อาทิ ตะกร้าหวาย สครับผิว เสื้อยืด เทียนหอม ทรงตัดสบู่ส้ม และสบู่น้ำผึ้งทรงตัดสบู่กลิ่นส้มและสบู่น้ำผึ้ง พร้อมตรัสว่า “หอมมาก” ทรงนำสบู่ที่ตัดจัดวางบนตราชั่งขนาดเล็ก ก่อนจะตกแต่งด้วยตุ๊กตากระต่ายสองตัว และทรงฉายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก ต่อมาทรงร่วมกิจกรรมการแต่งหน้าเค้ก ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ก่อนเสด็จกลับ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดร้านพร้อมประทานโอวาทฯ

ทรงตกแต่งหน้าเค้ก

ทรงปล่อยแกะดำไปสู่ฝูงแกะขาว

สำหรับมูลนิธิณภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวกลางในการแสวงหา และนำเสนอพร้อมทั้งส่งเสริมโอกาสแก่ผู้ได้รับความทุกข์ยากและผู้ด้อยโอกาส อันเนื่องมาจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการกระตุ้นเตือนสาธารณชนให้ตระหนักในเรื่องการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

เอกภพ เดชเกรียงไกรสร รองประธานมูลนิธิณภาฯในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กล่าวว่า โดยผลิตภัณฑ์ 24th JULY นั้นเป็นหนึ่งในผลิตผลภายใต้มูลนิธิณภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานมูลนิธิฯ โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างมูลนิธิและเดอะซีนเนอรี่วินเทจฟาร์ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายภายในร้านเป็นผลิตภัณฑ์สไตล์วินเทจ โดยฝีมือการผลิตของผู้ต้องขังภายในเรือนจำ โดยทางมูลนิธิฯได้เข้าฝึกสอน และพัฒนาความรู้พร้อมทั้งฝีมือโดยนำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าอบรมฝึกวิชาชีพต่างๆ แก่ผู้ต้องขังเพื่อให้เกิดความชำนาญเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มเติมฐานความรู้เดิมเพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์

ด้าน นายพลกฤษณ์ สุขเกษม ประธานกรรมการบริหารเดอะซีนเนอรี่วินเทจฟาร์ม กล่าวว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับสั่งว่าต้องมีไลน์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และให้เป็นแบรนด์ที่เกื้อกูลกับผู้ต้องขังโดยตรง สิ่งสำคัญคือให้รักษาคุณภาพสินค้าและแบรนด์สินค้า เพราะเราไม่ได้ตั้งมูลนิธินี้เป็นการชั่วคราว เราต้องดำเนินการอย่างถาวร ดังนั้นผลิตภัณฑ์จะต้องมีคุณภาพ มีแบรนด์สินค้าที่แข็งแรง ตอนนี้ไลน์สินค้าจะมีสครับ สบู่ ไม้หอม และต่อไปจะมีการแตกไลน์เพิ่มเติม คือ มีเฟอร์นิเจอร์, เบเกอร์รี่ ซึ่งจริงๆ ผลิตภัณฑ์นี้มีอยู่แล้ว แต่จะต้องพัฒนาให้ได้มาตรฐานตามที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ผลิตภัณฑ์ 24th JULY จะคงคอนเซ็ปต์ของงานที่มีความสมัยใหม่ ดูว่าเรือนจำไหนชำนาญอะไรเราก็จะเข้าไปให้การส่งเสริม เพื่อวงจรผลิตสินค้าของผู้ต้องขังจะต้องเป็นจริงทั้งเรื่องความรู้และรายได้ โดยการให้ความรู้เรื่องการออกแบบดีไซน์ พัฒนาความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อความโดดเด่นเรื่องฝีมือการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพแก่ผู้ต้องขังในอนาคต”

 

 

ผู้หญิง-สังคมที่เกี่ยวข้อง

วิกฤติสังคม ‘ผู้ต้องขังหญิงล้นคุก’

12 มี.ค. 2558

-->