ผุดงานปลาไหล-ข้าวใหม่หอมมะลิ โชว์ศักยภาพของดีเมืองชุมพลบุรี

วันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

 

นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เปิดเผยว่า อ.ชุมพลบุรี เป็นอำเภอที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า "ทุ่งกุลาร้องไห้" ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากจังหวัดสุรินทร์ 91 กิโลเมตร เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ซึ่งปลอดสารเคมีและสารพิษตามยุทธศาสตร์ของ จ.สุรินทร์

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล อ.ชุมพลบุรี จึงกำหนดจัดงานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดประจำปี 2555 โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 2555 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีของ อ.ชุมพลบุรี และส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สุรินทร์

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนแห่ประเพณีวิถีชีวิตของชาวชุมพลบุรี ขบวนรถตกแต่งด้วยเมล็ดข้าวหอมมะลิ และขบวนฟ้อนรำวัฒนธรรมประเพณี นิทรรศการของดีเมืองชุมพลบุรี ผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น ผ้าไหม ข้าวหอมมะลิ นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และฟุตบอล การแข่งขันจับปลาไหลประเภททีมชาย ทีมหญิงและทีมนานาชาติ การประกวดปลาไหลใหญ่-ยาว ประกวดข้าวหอมมะลิ การประกวดผ้าไหม การประกวดร้องเพลง การแสดงของนักเรียน การแสดงดนตรี การแข่งขันนวดข้าว ตำข้าว หุงข้าวแบบโบราณ การประกวดอาหารสูตรเด็ดจากปลาไหล เป็นต้น