ส่งทัพนักกีฬาสู้ศึก“นครพิษณุโลกเกมส์” ร่วมชิงชัยอปท.ทั่วประเทศ 19-28 ธันวานี้

วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้โอวาทแก่นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (อปท.) รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2555 “นครพิษณุโลกเกมส์” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2556 ณ เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยส่งนักกีฬาพร้อมคณะผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 960 คน ในกีฬาบังคับ 9 ชนิด ได้แก่ กรีฑา (ชาย - หญิง) เทเบิลเทนนิส (ชาย - หญิง) วอลเล่ย์บอล (ชาย - หญิง) ฟุตบอล (ชาย) เซปักตะกร้อ (ชาย - หญิง) วอลเล่ยบอลชายหาด (ชาย - หญิง) ฟุตซอล (ชาย) เปตอง (ชาย - หญิง) แบดมินตัน (ชาย - หญิง) และกีฬาสาธิต 4 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอลหญิง ฟุตซอลหญิง หมากรุกไทย (ชาย - หญิง) หมากฮอสไทย (ชาย - หญิง)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครตระหนักถึงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสมบูรณ์พร้อมจำเป็นต้องพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม และอารมณ์ควบคู่กันไป การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนหันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา อีกทั้งช่วยสร้างความมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีคุณธรรม รวมถึงมีทักษะการทำงานเป็นทีมและเล่นกีฬาอย่างมีคุณภาพ