ชัยนาทเชิญทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาเด็กพิการ

วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำ จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า ทาง จ.ชัยนาท โดย ดร.พระครูไพศาลชัยกิจ (หลวงปู่ฤาษีตาไฟ) ร่วมด้วย นายจำลอง โพธิ์สุข ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับเด็กพิการ จ.ชัยนาท ขึ้นในพื้นที่ภาคกลาง

โดยเป็นสถานศึกษาและบริการฟื้นฟูเด็กพิการทางด้านร่างกาย สุขภาพและการเคลื่อนไหวที่รุนแรง ให้สามารถช่วยเหลือตนเองจนสามารถเข้าเรียน และใช้ชีวิตร่วมกับเด็กปกติได้ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหางบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ พร้อมวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษาต่างๆ บนพื้นที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท ม.6 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

และเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ จึงได้กำหนดการจัดงานพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างโรงเรียนสำหรับเด็ก พิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 ก.ค. 2556 เวลา 13.00 น. ที่วัดเทพหิรัณย์ (วัดหนองทาระภู) อ.หันคา จ.ชัยนาท จึงเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในวันเวลาดังกล่าว

 

 

 


-->