โคราชจัดนัดพบแรงงาน สร้างอาชีพทำงานต่างปท.

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นายอิทธิ คงวีระวัฒน์ จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า จัดหางาน จ.นครราชสีมา มีตำแหน่งงานว่างในต่างประเทศให้กับแรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศไว้กว่า 5,000 อัตรา จึงมีการจัดงานวันนัดพบศูนย์ประสานบริการการไปทำงานต่างประเทศ จ.นครราชสีมา สำหรับคนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

โดยเบื้องต้นได้มีการเปิดรับสมัครงานไปทำงานต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง บริษัทจัดหางานทั้งใน จ.นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง กว่า 20 บริษัท มีตำแหน่งงานต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น บรูไน และประเทศอื่นๆ ในแถบตะวันออกกลาง ที่ผ่านการอนุมัติจากกรมการจัดหางานแล้วมากกว่า  5,000 อัตรา

นอกจากนี้ยังได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้บริการควบคู่ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จ.นครราชสีมา ที่จะมาให้บริการการขอสินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ, กรมการกงสุลที่มาให้บริการทำหนังสือเดินทาง, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่จะมาให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ รวมถึงสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.นครราชสีมา ที่จะมาฝึกอาชีพให้กับผู้ที่สนใจด้วย

โดยงานวันนัดพบศูนย์ประสานการบริการไปทำงานต่างประเทศ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ส.ค. 2556 ตลอดทั้งวันในเวลาราชการ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของคนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ และเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากสายนายหน้าจัดหางานเถื่อน และเพื่อเป็นสื่อกลางให้คนหางานที่ประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ ได้มีโอกาสเลือกสมัครงานทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนที่รัฐจัดงาน และลดขั้นตอนในการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชน คนหางานและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 


-->