คอลัมน์การเมือง

ไทยกับประชาคมอาเชี่ยน

วันที่ 1 มกราคม2558   นับเป็นวันแรกในหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของ10 ชาติสมาชิกประชาคมอาเชี่ยนที่จะแปรสภาพเป็นตลาดการค้าร่วมกันเช่นเดียวกับประชาคมยุโรปและประชาคมเศรษฐกิจอเมริกาเหนือหรือนาฟต้า 

เรื่องที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบันนี้ก็คือคนไทยเป็นจำนวนมากยังไม่มีความเข้าใจว่าการเกิดขึ้นมาของประชาคมร่วม10 ชาติคือไทย พม่า บรูไน  เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์  มาเลเซียและสิงคโปร์นั้นจะสร้างผลดีต่อประเทศไทยและต่อภาคีสมาชิกทั้งหมดอย่างใดบ้าง

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมาสำนักโพลล์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้เผยแพร่รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่7 ถึงวันที่ 10 พ.ค.ที่ผ่านมาพบว่าคนกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่าประชาคมอาเชี่ยนดังกล่าวมีผลดีหรือผลเสียต่อประชาชนคนไทยอย่างไรในวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่จะถึงนี้

วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมานั้นคือการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างและกลไกการดำเนินงานของประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลักคือ ความร่วมมือในด้านการเมืองและความมั่นคง  ความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือในด้านสังคมและวัฒนธรรม

ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของประชาคมอาเซียนก็คือความแตกต่างทางด้านศาสนาและความแตกต่างกันทางด้านการเมืองและการปกครอง ศาสนาหลักในประชาคมนี้มีทั้งพุทธศาสนา คริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลามหรือมุสลิม ส่วนการปกครองก็มีหลากหลายรูปแบบ   ทั้งเสรีประชาธิปไตย,เผด็จการทุนนิยม,เผด็จการสังคมนิยมและคอมมูนิสต์

ประชาคมอาเชี่ยนทั้งหมดได้ตั้งเป้าหมายในการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้ได้ภายในปี2563  ในอีก 8 ปีข้างหน้า  แต่การทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวน่าจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะประเทศอาเชี่ยนมีทั้งประเทศที่ร่ำรวยอย่างสิงคโปร์กับบรูไนและประเทศที่ยากจนมากอย่างราชอาณาจักรกัมพูชา 

การกระจายรายได้ของประชาชนอาเชี่ยนที่มีประชากรรวมกัน 600 ล้านคนในปี 2558  ต้องรับว่าเป็นเรื่องที่ลำบากในการจัดทำแผนปฎิบัติงานที่จะนำไปสู่แผนการบริหารเป้าหมายเพื่อให้ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องติดต่อกันหลายปี

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นภาระหน้าที่ทั้งของรัฐบาลและภาคเอกชนคนไทยที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อให้ก้าวไปบรรลุเป้าหมายโดยเร็วที่สุดนั่นหมายถึงความก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ  แต่จะเป็นไปได้หรือไม่ต้องอยู่ที่จิตสำนึกที่มีความเสียสละต่อชาติของคนไทยทั้งชาติด้วย


เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@naewna.com โดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซด์ www.naewna.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ทุกกรณี

3.ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี