ร่วมงานกับเรา

แนวหน้ารับสมัครงาน พนักงานหลายตำแหน่ง ด่วน!

 

แนวหน้า หนังสือพิมพ์รายวัน มั่นคง ตรงไป ตรงมา

เปิดรับหลายตำแหน่ง

1. ผู้สื่อข่าว

สายการเมือง และสายเศรษฐกิจ 
* จบปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น
* มีพื้นฐานความรู้ด้านข่าว มีมุมมองประเด็นข่าว และติดตามข่าวสารการเมืองและเศรษฐกิจ
* กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง พร้อมที่จะทำงานต่อสู้เพื่อสังคม และมีอุดมการณ์
* หากเคยผ่านการฝึกงานข่าวหรือมีประสบการณ์ด้านข่าวมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. หัวหน้าแผนกพิสูจน์อักษร
* มีประสบการณ์ด้านพิสูจน์อักษรหนังสือพิมพ์ / หรือนิตยสารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
* มีความรู้ด้านภาษาไทยดีมาก มีความรู้รอบตัวดี ติดตามข่าวสารการเมือง
* สามารถทำงานด้านพิสูจน์อักษร จัดระบบงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและเรียงร้อยข้อความได้เป็นอย่างดี
* เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ

3. พนักงานพิสูจน์อักษร
* วุฒิปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
* มีความรู้ด้านภาษาดีมาก  มีความรู้รอบตัวดี  รักการอ่านหนังสือ
* เคยผ่านงานหรือเคยฝึกงานพิสูจน์อักษรมาก่อน
* หากมีประสบการณ์โดยตรงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พนักงานบัญชี ด่วนมาก!
* หญิง / วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี  สาขาบัญชี
* สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel หรือโปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี
* มีความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร เป็นคนละเอียดรอบคอบ มีความอดทนในการทำงานสูง
* หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. พนักงานเก็บเงิน
* ชาย / วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า
* มีความสามารถในการคิดคำนวณได้ดี
* สามารถเก็บเงินในกทม. และตจว.ได้ / ขับรถยนต์ได้
* ขยัน / อดทนสูง / มีมนุษยสัมพันธ์ดี
* มีบุคคลค้ำประกัน
* ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน / ไม่ติดยาเสพติด
* หากเคยผ่านงานเก็บเงิน หนังสือพิมพ์หรือนิตยสารมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มอเตอร์ไซค์  รับ ส่งเอกสาร -เก็บเงิน
* ชาย / วุฒิอย่างต่ำ ม.3
* มีมอเตอร์ไซค์ของตนเอง / รู้จักเส้นทางในกทม. เป็นอย่างดี
* บุคลิกลักษณะสุภาพ / สู้งาน
* มีบุคคลค้ำประกัน / ไม่มีประวัติเสียหายทางด้านการเงินและยาเสพติด
* มีเงินเดือน + ค่าน้ำมัน + ค่าสึกหรอและอื่นๆ

7. พนักงานแท่นพิมพ์
* ชาย / วุฒิ ปวช.หรือต่ำกว่า
* สามารถพิมพ์ขาว-ดำ หรือพิมพ์สี่สีได้
* หากเคยผ่านงานพิมพ์แท่นเว็ปมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* สำหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านงานพิมพ์มาก่อนบริษัทฯจะฝึกสอนให้

8.ช่างซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่

* ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี  
* จบวุฒิ ปวช.หรือมีประสบการณ์ตรง
* มีความสามารถซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์ ประปา ไฟฟ้า  สาธารณูปโภคเกี่ยวกับอาคารสถานที่ได้อย่างชำนาญ
* หากมีประสบการณ์เคยผ่านงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

**** ทุกตำแหน่งงานมีสวัสดิการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ****

สมัครด่วน ! สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมาย หรืออีเมล์มาที่

ฝ่าย บุคคล บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จำกัด  เลขที่ 96 หมู่ 3  ซ.สยามสามัคคี  ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

Email : Personal@naewna.com      

โทร. 02-973-5000  ต่อ 416, 432 หรือ 02-9735986