เชิญชวนนำสัตว์เลี้ยง ฉีดวัคซีน/ทำหมันฟรี

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556, 06.00 น.

นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน กล่าวว่า จากการที่สำนักงานเขตคลองสานร่วมกับสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย จัดหน่วยให้บริการทำหมัน  ฝังไมโครชิพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวฟรีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีประชาชนนำสุนัขและแมวมาติดต่อขอรับบริการจำนวนมาก

สำนักงานเขตคลองสานจึงเพิ่มการให้บริการดังกล่าวในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. ที่วัดสุทธาราม โดยสุนัขหรือแมวที่จะนำมาขอรับบริการทำหมัน เจ้าของจะต้องงดให้น้ำและอาหารตั้งแต่เวลา 24.00 น. ก่อนวันนำมาทำหมัน นอกจากนี้ ในส่วนของสุนัขที่นำมาทำหมัน ขอให้เจ้าของนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านมายื่นขอรับบริการด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะฝังไมโครชิพเพื่อขึ้นทะเบียนสุนัขและทำบัตรประจำตัวสุนัข  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองสาน ในวันและเวลาราชการ โทร. 0 2-4375279 ต่อ 5067 - 8 

 


-->